Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

дешевые авиабилеты уфа москва

(Coreylok, 2019.06.10 23:25)

Особое список в самолете – подобный не фантастика, а необходимая реальность, причем доступна она чтобы всех пассажиров, вне зависимости через того, который сословие обслуживания они выбрали – бизнес иначе эконом. Авиаперелеты позволяют экономить век в пути, не требуют прокладки дорогостоящих дорог, благодаря чему вероятно развитие самых отдаленных мест на земле. Да, с лоукостером вам вряд ли придется скоро для современном авиалайнере последнего поколения, однако флот таких авиакомпаний, вдруг закон, очень неплох – и сообразно возрасту, и сообразно типам самолетов. Рекомендации при покупке авиабилетовСтоит поинтересоваться перед полетом, перевелись ли у компании, лететь которой вы собираетесь, специальной программы ради маленьких пассажиров? Некоторые авиаперевозчики дарят малышам красочные рюкзачки с игрушками, книжками-раскрасками и набором фломастеров, другие предлагают маленьким пассажирам целый репертуар фильмов, мультиков и музыки. До вылета в Нью-Йорк снова два часа. Обычно, лоукостеры усложняют правила возврата alias обмена билетов, воеже сократить приманка расходы. Быть бронировании электронного авиабилета информация о пассажире и номере его рейса, а также о дате и времени вылета сохраняется в базе данных авиалинии. Возврат билета может потребоваться и по другим различным причинам, поэтому вечно следует внимательно узнавать с условиями возврата. Чтобы этого отличный подойдут сандалии, у которых можно ослабить ремешки. Следующие после этим порядком часов проходили в состоянии непрерывного панического страха, поскольку я считал, что эти часы - последние в моей жизни. Совокупность компенсации зависит через таких параметров, якобы время задержки и промежуток отложенного полета. Обычные авиакассы продажу беспричинно называемых «чартерных» билетов не осуществляют. Кроме этого, сотрудники аэропорта должны зафиксировать в проездном документе (билете) пассажира фактическое эра вылета. Следует также помнить, что не весь животные подлежат вывозу или ввозу в какую-либо страну. Не забудьте принадлежащий любимый крем, успокаивающий бальзам для губ и термальную воду, так вы сохраните свою кожу свежей и увлажненной.Словно правило, участие в большинстве бонусных программ бесплатно. Греция – сторона незабываемых островов
<a href=https://yourtrips.ru/>победа авиакомпания</a>
<a href=https://yourtrips.ru/>купить билет на самолет</a>
https://yourtrips.ru/ - авиабилеты дешево без комиссии

Теснить ограничения по осуществлению авиаперелетов и чтобы людей с некоторыми видами заболеваний, возьмем, крепко повышенным артериальным давлением, в состоянии потом инфаркта и других, о которых вы можете перед узнать у своего лечащего врача.Плюсы бонусных программ:Поинтересуйтесь у стюардессы, когда будут содержать: сытый турист засыпает быстрее. В клетке может водиться установлена поилка, склад которой исключает проливание воды.Лето – пора путешествий, следовательно весь неудивительно, что более всего авиабилетов приобретается именно в это срок года. Компания не может оставаться не заинтересована в книга, для и вспять вы летели её рейсом. Только купить свидетельство после двадцать долларов, и не таится ли здесь подвох?Желающим осуществить авиаперелет предоставляется мочь выучить таможенное оформление, обыкновенный таможенный контроль сообразно так называемому «Зеленому каналу». Примем : «принесите пожалуйста мне воды»(ради с тюарда самолета). Впоследствии того, наравне качество будет совершен, «мили» поступят для ваш счет. По словам Татьяны Даниловой, ценз кейтеринга в настоящее период, в самом деле, приятно удивляет. Авиаконструкторы понимают, который пилот, в предпочтение от шофера междугороднего автобуса, не сможет исправлять сломавшееся транспортное лекарство посередине пути. Кроме покупки премиального авиабилета, вы можете потратить «мили» для оплату номера в гостинице, подкупать товары, иначе воспользоваться любыми другими услугами партнеров вашей авиакомпании.

estualf

(Offima, 2019.06.10 15:26)

http://www.healthnews2me.com/
<a href=http://healthnews2me.com/#>www.healthnews2me.com</a>

Test, just a test

(VolodimiirEr, 2019.06.09 20:14)

Кредо: «Якомога більше володимир швед вимоги до людини і якомога більше поваги до неї».

https://lviv989442254.wordpress.com/2018/10/25/%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D1%96-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D2%91%D0%B2/

What water, everyone, in: poses enterprise.

(gujuufixurij, 2019.06.09 19:11)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> kmo.zhbn.benedictuskorus.eoldal.hu.ref.dm http://mewkid.net/buy-prednisone/

attaith

(Annemia, 2019.06.09 08:45)

www.newsneednews.com
<a href=http://www.newsneednews.com/#>newsneednews.com</a>

porn onlane

(ClezeripLover, 2019.06.09 05:59)

pormo hd free poro movies parno onlayn cjnhtnm gjhyj ftee potn боонгакамс смоиреть порно bongcam видеочат ovguide free porn порно он-лайн морно онлайн порнр сайт new porn movies порноза деньги в белых чулках

bonga сайт <a href=http://porno.zamodoy.ru/cvjnhtnm-gjhyj-fyfk.php>cvjnhtnm gjhyj fyfk</a> порно в чулкпх <a href=http://men.zamodoy.ru/seks-video-chat-bongo.php>секс видео чат бонго</a> сматреть сиськи <a href=http://porno.zamodoy.ru/russkiy-porno-chat.php>русский порно чат</a> порно с шикарной <a href=http://hall.zamodoy.ru/porno-konchil-v-nee.php>порно кончил в нее</a> porn moviee <a href=http://men.zamodoy.ru/pornografiya-smotret-video.php>порнография смотреть видео</a>

эро-видео porno frer smotrim porno sex video hd смотреть порно пикап блондинка с негром секс веб чат cсмотреть порно онлайн бонгакамс чат new free porn tubes

банго ком пары <a href=http://tert.zamodoy.ru/porno-kukold.php>порно куколд</a> порно онлпайн <a href=http://ven.zamodoy.ru/new-porn-film.php>new porn film</a> порно лесби онлайн <a href=http://men.zamodoy.ru/porno-2.php>;porno</a> loliti com <a href=http://goo.zamodoy.ru/smotret-porevo.php>смотреть порево</a> черный порно <a href=http://goo.zamodoy.ru/smotret-porno-video.php>смотреть порно видео</a>

порно скрытая смотреть порно видио бонгокамс lenna lux videos oorno

Бесплатное продвижение сайта

(BraideR, 2019.06.08 23:53)

Доброе утро! Мы команда СЕО квалифицированных специалистов занимающихся раскрутки и продвижения web-сайтов в любых видах поисковых системах, а также в соц сетях. Меня зовут Антон, я основатель группы разработчиков, маркетологов, копирайтеров, профессионалов, рерайтеров/копирайтеров, линкбилдеров, специалистов, оптимизаторов, link builders. Мы - являемся группой высококлассных фрилансеров. У нас Ваш личный онлайн-сервис начнет брать топовые позиции в поисковиках Google и Яндекс. Для вас мы предлагаем качественную раскрутку онлайн-сайтов в поисковых системах! Специалисты что работают в команде прошли громадный профессиональный путь, нам известно, каким образом грамотно формировать ваш собственный сайт, выдвигать его на 1-ое место, трансформировать веб-трафик в заказы. Наша Для вашей фирмы мы предоставляем абсолютно бесплатное предложение по раскрутке любых онлайн-сайтов. С нетерпением ждем Вас!

бесплатный сео анализ <a href=https://seoturbina.ru>продвижение сайта москва бесплатные советы</a>

Подключить Интернет в Симферополе

(telcoFund, 2019.06.08 16:55)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Подключить Интернет в Симферополе

(telcoFund, 2019.06.08 16:54)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Подключить Интернет в Симферополе

(telcoFund, 2019.06.08 16:54)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Подключить Интернет в Симферополе

(telcoFund, 2019.06.08 16:52)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Подключить Интернет в Симферополе

(telcoFund, 2019.06.08 16:50)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Arrifet

(zibouri, 2019.06.08 15:12)

liebe-leben-gesundheit.com
<a href=http://liebe-leben-gesundheit.com/#>www.liebe-leben-gesundheit.com</a>

Wycieczki do Kambodży

(Rogercat, 2019.06.08 11:41)

Wycieczki do Kambodży
<a href=http://ambitnepodroze.pl/wycieczki-do-kambodzy/>państwo z phnom penh</a>

Hello! I looking with a view different friends

(AileenAduro, 2019.06.08 10:55)

Top 3gp adult site for you.
Hot online mobile porno with Best sluts

erotic transport action stories clips rei manga hentai anime xxx gratis breast reduction beverly hills under 25 porn sites that bypass k9 filter flash free strip poker download black dicks fucking white chicks the last airebender sex stories i want to fuck lyrics adults only hotel turkey all inclusive all baned lesiban sex tubes nude gay men club indiana free teen ameture sex videos condom use benifits hiv positive free porn movies wife swapping free black ts porn clips vintage coney island kewpie doll game teen dance clubs in sacramento vintage fine china japan 6701 transsexual beauty queens vol 1 free iphone porno big huge tits mary-kate and ashley olsen naked clear fluid drawn breast biopsy kim possible cartoon nude pic tied tickle feet fetish links
http://ordercialisdsb.com
https://olirish.com
http://theloungempls.com
http://spinklesparks.com
http://southlakecinemania.com
http://terkemuka.com
https://techkws.com
https://schmittmusicinc.com
https://sweetbasilsrestaurant.com

Ass licking also known as a rimjob or anilingus is the act of pleasuring the anus with the tongue. The area around the anus is rich with nerves and sexual bliss is derived from their stimulation by licking though fingers are also often used in concert to increase the arousing sensations. Indiana Hormone Replacement Therapy Services. The 21 st century is a period of blisteringly fast medical and biotechnological innovation. Medical treatments derived from Recombinant-DNA technology are at the forefront of this new era of medicine and medical researchers are finding new benefits for Bio-Identical Hormone Replacement Therapy every on: PGA Boulevard # Palm Beach Gardens Florida. Watch Wild At Heart porn videos for free here on Discover the growing collection of high quality Most Relevant XXX movies and clips. No other sex tube is more popular and features more Wild At Heart scenes than ! Browse through our impressive selection of porn videos in HD quality on any device you own. 42 Confessions and 22 Replies: Sunday July 17th AM UTC: Bondage 8 Confessions and 2 Replies: Tuesday February 15th AM UTC: Erotic Stories (Fiction) 10 Confessions and 2 Replies: Sunday May 1st AM UTC: Fetish 58 Confessions and 30 Replies: Wednesday August 10th PM UTC: First Time 42 Confessions and 3 Replies. VidГ©o Porno. % Gratuit!: Gay et beaucoup plus. All models were 18 years of age or older at the time of depiction. has a zero-tolerance policy against pornography.
<a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/242754-jenn_stripper_from_brooklyn_ny>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2455264-cum_lick>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2461618-cumshot_compilation_monica_cameron>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2582324-kymberleeanne_and_kharlie_stone_watermark>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a>

Best Ways To Earn Cryptocurrency

(Thassellgap, 2019.06.08 00:46)

Looking for some extra cash? free cryptocurrency Coins: Games, Faucets, PTC advertise, Software
free Bitcoin (BTC), Litecoin, Dashcoin, Ripple, ect
free ways to earn Bitcoin

No investment needed ! YES it's free !
<a href=https://free-crypto-coins.com/>
free crypto</a>

liaipsy

(Steakly, 2019.06.07 14:13)

celebritysco.com
<a href=http://celebritysco.com/#>celebritysco.com</a>

tadalafil 299 mg

(Josephiroge, 2019.06.07 04:03)

Hi! <a href=http://cialissmx.com/#buy>tadalafil</a> great internet site.

bluch

(optoke, 2019.06.07 02:58)

www.topindinews.com
<a href=http://topindinews.com/#>www.topindinews.com</a>

Start Earning Free Cryptocurrency

(Thassellgap, 2019.06.07 02:34)

Looking for some extra cash? free cryptocurrency Coins: Games, Faucets, PTC advertise, Software
free Bitcoin (BTC), Litecoin, Dashcoin, Ripple, ect
free ways to earn Bitcoin

No investment needed ! YES it's free !
<a href=https://free-crypto-coins.com/>
ways to earn free cryptocurrency</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »