Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Test, just a test

(vennnile, 2018.09.08 05:53)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(eliali, 2018.09.05 05:50)

Hello. And Bye.

propecia 52 mg

(WilliamNaf, 2018.08.30 01:48)

Hello! <a href=http://propeciausfinasteridhq.com/#order-propecia>finasteride</a> beneficial website.

Стройка строительство и ремонт

(NormanLog, 2018.08.19 18:17)

Вероятно, практически все согласятся с тем основанием, что ремонт – это конечно чрезмерно хлопотная и дорогостоящая затея, которая часто отнимает много сил и вашего времени. Однако на самом деле это вовсе не так жутко, и многочисленные ремонтные работы сможете исполнить довольно на высокой скорости и без безмерных денежных трат. В данном блоге можно разузнать об том, каким способом можно самостоятельно произвести различные отделочные и обслуживающие мероприятия по жилью, и вы убедитесь в том, что все это действительно вовсе не так уж трудно и затратно, как может показаться со сторонки.

Детальнее:
<a href=http://meshka.ru/poly/1476-ukladka-i-ciklevka-parketa.html>стройка строительство и ремонт</a>

Надо создать смелое решение

(BojenkoPn57, 2018.08.15 12:51)

ПРИВЕТСТВУЮ!

НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ.
ВЫ БЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТУПАЛИ К ВАМ ТАКИМ ОБРАЗОМ:
https://vk.cc/7D7BTV

РЕГУЛЯРНО, В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
ВЫ БЫ СПРАВИЛИСЬ С ТАКИМ ПОТОКОМ ЗЕЛЕНЫХ?

В ОБЩЕМ, ЕСЛИ «БРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» НЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС АЛЛЕРГИИ, НАЖИМАЙТЕ И ОБОГАЩАЙТЕСЬ:
https://vk.cc/7D7BTV

ДВА КЛИКА – И ВСЕ ЭТО ВАШЕ.

НИКИТА КАМЕНСКИЙ,
БИНАРНЫЙ ЭКСПЕРТ

купить косметику seventeen украина

(Raymondmoora, 2018.08.09 01:27)

CROMIA Амбулаторный 1-й проезд купить барсетку Улица Старокачаловская где купить косметику dolce riva купить профессиональную косметику питер useforum купить белорусскую косметику в москве брендовая косметика оптом склад в симферополе брендовая косметика производство турция оаэ в белоруссии купить косметику дане в украине купить натуральную косметику в интернет магазине в москве ламинирование ресниц lvl lashes отзывы где купить косметику mac в челябинске купить chanel косметику где купить косметику лореаль в интернет магазине косметика Беляево дуглас вакансии парфюмерия и косметика москва

купить косметику для девочек принцесса <a href=http://pechat-msc.ru/tipografiya-severozapada-moskvi-plotternaya-pechat/2284-2016-06-03.php>типография печать портфолио</a> купить косметику fiona <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-vizitok-moskva-tekstilshi/4099-2016-09-03.php>широкоформатная печать в уфе проспект октября 108 каталог</a> столешницы из искусственного камня производитель <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-vizitok-moskva-tekstilshi/11760-2017-08-05.php>печать фотокниги типография в беларуссии</a> ип михеенко елена владимировна владивосток корейская косметика <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-tipografiya-gazeti-polnotsvet-moskva/13213-2017-09-30.php>сайт художник-дизайнер широкоформатная печать</a> купить дешевый рюкзак спб <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/18587-2018-04-08.php>печать брошюры на обычном принтере</a>

магазины mac косметика москва работа москва косметика infinum где купить косметику talgo в кемерово лечебная корейская косметика naomi shop корейская косметика кошелек женский кожаный ширина 13-14 см снять ли эмблему cromia корейская косметика mix ул скатертная купить косметику биолоджик решерш москва где купить косметику для солярия d jvcrt

авиабилеты в тайланд от туроператоров <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/17304-2018-02-24.php>типография печать карманных календарей</a> брендовый кошелек женский из натуральной кожи <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/4728-2016-10-04.php>создание брошюр и печать в край</a> исследование книжный рынок россии скачать <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-vizitok-moskva-tekstilshi/7796-2017-02-23.php>печать лист a3 типография ярославль</a> косметика руби роуз опт москва <a href=http://pechat-msc.ru/tipografiya-severozapada-moskvi-plotternaya-pechat/803-2016-03-15.php>широкоформатная печать пермь плехано</a> женский кошелек diamond фото <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/18806-2018-04-15.php>широкоформатная печать академг</a>

купить светящиеся часы наручные купить часы бу наручные samsung bc-0441 часы наручные женские наручные швейцарские часы jacques lemans купить наручные мужские часы orient cft00004b0 в киеве цены

Guide to Safe Gambling Casinos: Casino Online Security

(Vorma, 2018.08.05 14:25)

Roulette Games Variations Described at RouletteGamesVariety.com <a href=http://roulettegamesvariety.com>Roulette Games Variations Described at RouletteGamesVariety.com</a>

Swallow cheap vardenfil no instruction

(FamesVeils, 2018.08.05 01:15)

levitra vs levitra prices gb.php?id=
http://levitragls.com - levitra for sale
levitra 5 mg coupon website
<a href="http://levitragls.com">levitra 20mg
</a> - levitra and alcohol interaction username
levitra levitra or levitra which is best

Order reasonable tabs without remedy

(Jalontus, 2018.08.04 11:12)

levitra pills online display posts from previous
http://levitragtr.com - levitra 20 mg generic
levitra st
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20 mg how long does it last
</a> - drugs refund scheme levitra
levitra 80mg

New package XEvil 4.0 recognize ANY hard captcha

(Shaylaarrek, 2018.07.31 22:17)

Revolutional update of captchas solving software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later!


http://XEvil.net/

Актуальные новости

(WilliamCat, 2018.07.25 18:26)

Привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
http://enewz.ru/news/17638-siriya-operativnaya-svodka-za-8-aprelya-2016-goda.html <b> Сирия: оперативная сводка за 8 апреля 2016 года </b>
http://enewz.ru/news/4210-moesk-rekonstruiruet-ps-110-kv-belyaevo-na-yuge-moskvy.html
http://enewz.ru/news/21903-vatnik-oruzhie-ato-chast-3-pochem-na-ukraine-oruzhie.html
Ещё много всего по теме нашел тут: <b> сайт антимайдан новости новороссии сегодня </b> <a href=http://enewz.ru/>http://enewz.ru/</a>

install derby as windows service

(BrandonBinee, 2018.07.23 08:01)

usb legacy support windows 8 windows patch update policy directx from windows update windows update microsoft media player remove old windows update folders windows technical support job description rt se7en lite windows updates update graphic card drivers windows 8 tcpdump help windows errore windows update 66a windows update history empty windows update error 80070bc9 update windows to windows 8.1 microsoft technical support telephone microsoft uk support

vaio update software for windows 7 32 bit [url=http://tools-windows.com/windows-cannot-install-updates-windows-8/207-2016-02-12.php]new windows update software crack[/url] format not supported by the device windows 7 [url=http://help-windows.com/updates-for-windows-xp-install-computer-minutes/18425-2018-08-01.php]windows update not updating[/url] windows amber update features for lumia 620 [url=http://windows-assist.com/windows-vista-update-problems-restart/1770-2016-05-10.php]reinstall usb driver windows 7[/url] how to update codecs in windows media player 11 [url=http://assist-windows.com/windows-xp-2-updates-download/12391-2017-11-20.php]updates for windows photo gallery on vista[/url] skype update for windows phone 7.8 [url=http://support-microsoft-help.com/update-local-group-policy-windows-7/2555-2016-07-24.php]windows vista driver update free[/url]

windows 2000 windows update problems adobe flash player free update for windows 8 windows update powershell 3 gpupdate failed to refresh user policy windows 7 windows update wlan funktioniert nicht mehr windows 7 32-bit patch to support 4gb or 8gb ram how to remove windows update temp files nero v6 update for windows xp sp2 disable windows update service command line windows update failed error code 800f0826

800f0203 windows 7 update [url=http://support-microsoft-tools.com/stop-windows-8-from-restarting-for-updates/91-2016-01-19.php]windows 2000 eol support[/url] windows 7 update is good or bad [url=http://help-windows.com/telecharger-downloadhelper-gratuit-pour-windows-7/19628-2018-09-14.php]toshiba tecra m5 bios update windows 7[/url] access denied after windows 7 update [url=http://windows-assist.com/windows-powershell-get-help-aboutsigning/6792-2017-02-23.php]free adobe flash player updates for windows 7[/url] reinstall windows on a dual boot machine [url=http://support-windows.com/how-to-fix-windows-xp-update/15689-2018-05-05.php]update mouse driver windows 7[/url] microsoft office xp help support [url=http://assist-windows.com/windows-installer-package-xp-service-pack-3/5611-2016-12-24.php]windows installer service stopping state[/url]

clear failed windows update windows installer service in vista wiping computer clean and reinstalling windows 7 restart windows update service win7 international language support windows xp

как заставить себя сделать уборку в квартире

(Deweyniz, 2018.07.20 14:56)

[URL=http://elnewton.org/][IMG]http://elnewton.org/uborka-kvartiry.png[/IMG][/URL]

Образование чистоты в квартире является создание комфорта и уюта. К тому же, правильно подобрать средства для уборки, которые могут легко отмыть поверхность в офисе. Сначало рекомендуется выбрать клининговую компанию, зайти на сайт написать и выбрать адрес.

[b]уборка квартир от мгтс[/b]

Клининговая по уборке в помещении [URL=http://elnewton.org/]http://elnewton.org/[/URL] предлагает не тратить время на уборку и хочет взглянуть на ваш офис чтобы оценить и рассчитать цену на услуги мойки. У нас есть все средства класса премиум для быстрой обработки пола. У каждой компании по уборке имеются собственные особенности, которые легко распознать – работа выпоняется точно в срок, уникальные технологии убокри. Широкое разнообразие услуг, уже давно вошли в рамки привычного и однообразного, дает возможность сделать выбор на эксклюзивную мойку помещения, независимо от ее габаритов. Если сравнить компании по уборке, то можно найти несколько существенных отличий. Компания «Чистюля» [URL=http://chistyulya.com/]http://chistyulya.com/[/URL] полагается на потребности своих заказчиков и всегда стремится убрать быстро и хорошо в помещении.

how do i update java for windows 8

(BrandonBinee, 2018.07.20 03:17)

free download driver updater for windows 7 windows phone support tool backup will windows 8 support arm processor after reinstalling windows xp cannot connect internet windows xp support ending message updates microsoft office 2010 windows 7 recover cut files windows xp hebrew support for windows phone 7 the windows installer service could not be accessed xp update usb mass storage driver windows xp which upgrade path is supported by windows anytime upgrade nt lm security support provider service windows xp windows 7 driver update downloads microsoft office 2010 online support windows xp sp2 mui update

windows update problems march 2013 [url=http://support-microsoft-help.com/ups-support-windows-2000/14792-2018-03-30.php]windows update messed up chrome[/url] bulletproof ftp server 2010 for windows windows support [url=http://support-microsoft-help.com/windows-sicherheitsupdates-fehlgeschlagen/15153-2018-04-14.php]java 7 update 40 64 bit windows 7[/url] should you install windows recommended updates [url=http://tools-windows.com/updates-for-windows-media-player-11/14215-2018-02-25.php]no puede descargar actualizaciones de windows update[/url] windows 8.1 update errors [url=http://help-windows.com/updates-for-windows-xp-install-computer-minutes/1300-2016-04-11.php]installation windows update abbrechen[/url] reinstall windows without disc [url=http://tools-support-microsoft.com/windows-security-update-cd/16505-2018-05-27.php]new version of windows update agent[/url]

windows defender update hangs microsoft licensing support windows live essentials windows 7 update problems ms windows xp update error windows xp updates troubleshooting disabling auto driver update windows 7 download windows automatic update software microsoft entourage support australia undo a windows update test winhelp windows community default

does microsoft still support windows xp [url=http://tools-windows.com/microsoft-windows-validation-reinstall-limitation/14618-2018-03-14.php]windows movie maker update vista 2009[/url] enable support for 4gb of ram on 32-bit windows os [url=http://supporter-windows.com/windows-vista-update-no-sound/20261-2018-11-07.php]ati catalyst control center windows 7 32 bit update[/url] the remote computer does not support remoteapp windows 2003 [url=http://software-windows.com/windows-7-help-udf/11423-2017-09-22.php]how update windows media player[/url] microsoft windows live updates [url=http://assist-windows.com/windows-media-player-12-podcast-support/11460-2017-10-09.php]store windows updates[/url] how to undo updates on windows vista [url=http://tools-windows.com/updates-for-windows-media-player-11/14411-2018-03-05.php]virtual pc usb support windows 7[/url]

windows media center supported tuners editor microsoft non software support used widely update windows xp manually reinstall windows xp over cannot connect microsoft windows update

123424243

(DavidGAB, 2018.07.12 16:27)

1 https://virtualboxpc.ru/

Pakistan Army song 2014 new video

(Reylaupt, 2018.06.30 15:23)

Eminem Rap Mp3 Free Download Mikextrasback Fool For You ft. Micah Jey ONUKA Svitanok The Bella Twins Engelwood Give Me A Chance Slushii Find Your Wings Minecraft pocket edition vs clash of clans Merry christmas mp3 Kevin Morby Beautiful Strangers (Official Audio) Ive Been Dreaming Thingschange Mickey Mouse Club Season 6 Opening (1993) Stuck On You Ekolu Im In Keith Urban [HD][Lyrics]

Panic! at the Disco Victorious [url=https://ruangsudut.info/music/ttc+dans+le+club]Dans Le Club.mp3[/url] Coldplay Warning Sign [url=https://ductus.us/artist/90+s+Underground+Hip+Hop+Mix]90 s Underground Hip Hop Mix[/url] CAPAREZZA TI FA STARE BENE [url=https://ruangsudut.info/music/mexican+music+mariachi+music+best+traditional+most+popular+mexican+songs+rancheras+corridos]Mexican Music & Mariachi Music Best Traditional & Most Popular Mexican Songs Rancheras & Corridos.mp3[/url] Eustass D. Kid [url=https://unitedagents.eu/author/Above+&+Beyond]Above &amp; Beyond[/url] Trolls MOVIE CLIPS 2016 Dreamworks Animation Movie [url=https://ravnerdwars.info/play/folk+music+festival]Folk Music Festival[/url]

Hallelujah Piano Cover Jonny May Scorpions Send me an angel (Acoustic)(LIVE) User808494243 Trap Queen Remix Kizomba By Dj Anilson Fire Prod Steve Aoki 1 Fight night champion King Gregree AOA 2 Live Crew Pop That Lil Kleine Dom Dom Dom Bring You Back

MONSANTO HIGH [url=https://cacak.info/music/florian+paetzold+easy+official+music+video]Florian Paetzold - Easy Official Music Video[/url] Queen Africa Welcome To Montego [url=https://ruangsudut.info/music/umpf+club+drums+next+level+beat+creation]Next Level Beat Creation.mp3[/url] Tall Buildings Lyrics [url=https://jjant.info/search/Pluto+Remember+You+Dj+Clock+Ft+Beatenberg]Pluto Remember You Dj Clock Ft Beatenberg[/url] Better Eyes Clip [url=https://cacak.info/music/mega+funk+dos+solteiros+dj+erik+santiago]MEGA FUNK - DOS SOLTEIROS Dj Erik Santiago[/url] Vhana ft. Olivera [url=https://jjant.info/search/Burn-DC+Dance+Factory]Burn-DC Dance Factory[/url]

GEEBS GEEBS Tanya Tucker, Strong Enough to Bend Dont Play Me Prince (HQ) U2 New Years Day (Full Version) Russell white my daily worship

Recomended daily fat intake or Free x rated porn movies

(Jordanelaupt, 2018.06.24 04:02)

Porno clips russian mature son

Amateur lesbian masturbating on webcam for friends. Big Butt Amateur Black Girl Fucked On Homemade. I fucked her even harder now, starting to pound my dick deep into her cunt as she met my thrusts, pushing her sopping cunt onto my rock-hard shaft.
<a href=http://kislotoupor.com/fisting/555-she-fisted-my-pussy-humiliation.html>She fisted my pussy humiliation</a>

Russian women in fur coats

Aggressive emo top Kevin Nash slams twink bottom Jack Styles. Emily s Lesson by tryout22. Allgirlmassage Jada Stevens Hot Lesbian Licking.
<a href=http://temp366c.ru/hardcore/topic-1340.html>Hardcore mature pussy rip</a>

Most bad ass pokemon

Now she s getting fucked while still working on a cock with her mouth and rubbing on her pussy. Studio name Clips Updated. Virginia Madsen nude photos and videos.
<a href=http://firmarriage.top/interracial/topic-520.html>Two black men fuck sleeping housewife</a>

Pics of rihanna s ass

Then she kissed him, and he thought, Jeez, she s horny as hell all of a sudden , as Melanie engulfed his tongue with hers. Invest in a good flat iron as the styling will take a little time. I made her jiggle and squeeze them.
<a href=http://kislotoupor.com/other/556-best-asses-and-tits.html>Best asses and tits</a>

Lesbionic woman having sex

Trans World Cum Compilation. Pussy licking comes first then a dick ride after. Boy Caught Masturbating By Neighbors.
<a href=http://mind-master.info/other/husband-wears-my-pantyhose.html>Husband wears my pantyhose</a>

Cum shot free video

Graves S01 E04 That Dare Not Speak 2016 Helene Yorke Video Clip 01. Only high quality pics and photos with Sigourney Weaver. Those big black areolas.
<a href=http://mind-master.info/bbw/bbw-bondage-sex-viseos.html>Bbw bondage sex viseos</a>

Watch online girls rub pisami

Liz Tayler Gets Her Satisfaction. Blonde Avril Hall being impaled in her wide anal hole. Fuck her whilst i eat your pussy my mighty dick.
<a href=http://mandarling.xyz/blond/1263-alina-plugaru-romanian-blonde-diva.html>Alina plugaru romanian blonde diva</a>

buy tadalafil no prescription 256 mg

(Normanraw, 2018.06.22 10:21)

Howdy! <a href=http://cialissmx.com/#buy-cialis-medication>buy cialis uk</a> good web page.

bsgdlt2y

(BrettBem, 2018.06.22 08:44)

wh0cd99343 <a href=http://doxycycline100mg.us.org/>doxycycline 100 mg</a>

Compare Payday Loans

(RobertJam, 2018.06.22 08:09)

Good time to users benedictuskorus.eoldal.hu. I want to share a link to PayDay Loans in the US.

I want to share a useful resource where I can periodically take money to pay when they are not enough.
Money is given to me within 1 working day.
Very convenient, I recommend it to all my friends and acquaintances.

<b>You can click on the link below:</b>
site: <b><a href=http://playbetone.com/loans>>>>>>>>Quick Loans<<<<<<</a> </b>

<a href=http://playbetone.com/loans><img src="http://playbetone.com/payday_loans.jpg"></a>

<b>Thank you very much for your time.</b>

24 Hour Payday Loans Las Vegas
Secured Personal Loan Rates
Need Cash Fast Bad Credit
Pay Day Loan Bad Credit
I Desperately Need Money
First American Loans
Compare Loan Rates
Cash Advance Ri
Personal Loan Requirements
Payday Loans Everett Wa
Payday Loans Delaware
I Need A Loan Fast
100 Day Loans
Fast Pay Day Loan
Non Broker Payday Loans
Rapid Loans
Fast Cash Advance Loans
Texas Payday Loans Online
Personal Loans Direct Lenders Only
Direct Lender Loan
Personal Loans In Arizona
Online Money Lenders
Free Payday Loans
Quick Cash Loan Service
Las Vegas Signature Loans
Fast Loans For People With Bad Credit
Payday Loans Of America
Loan To Pay Off Payday Loans
Payday Loans Compare
Personal Loans Austin Tx
Real Loans For Bad Credit
Need Fast Cash
Cash Loans Same Day
Fast Loan Online
Payday Loans Online With Bad Credit
Cash And Loan
Cash Advance Tallahassee
Signature Loans Online
Loans With Bad Credit
Unsecured Personal Loans Florida


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »