Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Sci-Fi Fantasy

(UlcelePhync, 2019.03.02 06:34)

Download: http://amendi.com.au/engine/go.php?file=Selvagem Wildling Torrent Dublado 1080p 720p Bluray Full 2019 Download.torrent - SELVAGEM DOWNLOAD TORRENT DUBLADO DUAL ГЃUDIO MKV 1080P .
Open Tracker
Watch http://assassinoffroad.com.au/actors/Ryan+James.html - Ryan James online.
L Attacco dei giganti - Il film parte II - Le ali della liberta (2015).H264.Italian.Jpn.Ac3.5.1.sub.ita..iCV-MIRCrew [Isohunt.to -
Streaming http://wheelbearing.ca/dessins-animes/ - Dessins AnimГ©s .
Robert Downey Jr.,
Torent http://arraypropertygroup.com.au/anime/high-score-girl-english-subbed - High Score Girl English Subbed .
Играчи
http://thewestonforum.com/s-anzeige/nissan-2-0-dci-175ps-motor-zu-verkaufen/1065454618-223-3212 - Nissan 2.0 dci 175ps Motor zu verkaufen
http://czhxwl.com/search_keywords_aftersun.html - After Sun

Кузовные работы в Минске

(MichaelLok, 2019.03.01 05:18)

https://www.youtube.com/watch?v=3PM6uhqKXLA&feature=youtu.be


//////////////////////////////////////////////////////////////


<a href=https://1rs.by/remont-tormoznoj/>кузовные работы</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/>замена амортизаторов</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/remont-glushitelya-krugovoy-shov/>диагностика подвески</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/>экспресс замена масла</a>
<a href=https://1rs.by/remont-podveski/>ремонт кузова</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/udalenie-katalizatora/>развал схождение минск</a>
<a href=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-mkpp/>замена масла в мкпп</a>
<a href=https://1rs.by/remont-tormoznoj/>замена тормозных дисков</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/>замена тормозных дисков</a>
<a href=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/>кузовной ремонт и покраска</a>
<a href=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-shrusa/>кузовной ремонт авто</a>
<a href=https://1rs.by/remont-podveski/>кузовной ремонт и покраска</a>
<a href=https://1rs.by/>кузовной ремонт авто</a>
<a href=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-maslyanogo-filytra/>сто минск</a>
<a href=https://1rs.by/remont-podveski/>замена ступичного подшипника</a>

Azune93

(Veguk00, 2019.03.01 01:36)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-valaciclovir-valtrex-urgente
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=180375&qa_1=buy-zehu-ze-online-order-zehu-ze-on-line
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/achat-de-pantoprazole-40mg-generique-sur-internet-au-rabais
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ribavirine-en-ligne-moins-cher-commander-site-fiable-ribavirine
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-prevacid-como-posso-comprar-gen-rico-entrega-r-pida
https://madbuddy.club/blogs/post/33882
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/decadron-dexamethason-0-5-mg-a-bon-prix-en-ligne-sans-ordonnance
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clarithromycin-con
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-meditoina-mebeverine-online-ecuador
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/buy-lithium-300mg-online-buy-lithium-delived-next-day
http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-biaxin-clarithromycin-sin-receta-de
http://dmoney.ru/53829/imipramina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r%C3%A1pido-espa%C3%B1a
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-naltrexone-gen-rico-via-internet-revia-gen-rico-melhor
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mysoline-250-mg-sem-prescri-o-na
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-inderal-la-gen-rico-internet-no-brasil-pre-o-inderal
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/tadapox-donde-comprar-por-internet
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/106601
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-glucotrol-glipizide-sin-receta-mas
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/ezetimibe-como-comprar-sin-receta-en-internet-rep-blica-de-chile
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/selegiline-commander-eldepryl-5-achat-en-france
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/valaciclovir-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido

tramadol online pharmacy 407 mg

(Normanclows, 2019.02.25 15:12)

Howdy! <a href=http://onlinepharmaciescanadarx.com/>trusted online pharmacy</a> <a href=http://canadiantrustpharmacyhd.com/>modafinil online pharmacy</a> <a href=http://canadianonlinepharmacyhq.com/>ed drugs online</a> great web site

где купить антибиотики без рецептов врачей

(Olyngeymef, 2019.02.25 01:29)


<a href=https://rumedmir.ru/><img src="https://rumedmir.ru/img/banner.img"></a>
https://rumedmir.ru/kupit/bolnichnyj-list/moskovskaya-oblast/lyubercy.html
https://rumedmir.ru/kupit/zakazat/dostavka.html

<a href=https://rumedmir.ru/index.html>как купить рецепт на лекарства в германии</a>|
<a href=https://rumedmir.ru/kupit/zakazat/ostavit-zayavku.html>оформить больничный лист официально</a>|

город королев пирамида медцентр купить больничный лист
купить сделать больничный лист
оформить расчет больничного листа

These looks autism inhibiting make.

(argoyuce, 2019.02.24 17:36)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

paj recept efterratt

(paj recept efterratt, 2019.02.24 10:51)


Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.
paj recept efterratt bugmi.se/beautiful-skin/paj-recept-efterraett.php

Insappy

(Inwall, 2019.02.24 04:11)

worldnews-today.com
<a href=http://www.worldnews-today.com/#>www.worldnews-today.com</a>

Отмечаем Father's Day и срываем 10 джекпотов вместе с Nacional El Padre!

(FathersdayOl, 2019.02.23 18:25)

Мартовский тираж любимой испанской игры Loteria Nacional посвящен Отцам.
Он проводится 23 марта — спустя несколько дней после Дня Отца или, как этот праздник называют Испанцы, Диа Дель Падрэ.
Почему бы вам не отметить 23 февраля и День Отца вместе с нами?
Приобретите один или сразу несколько билетов национальной игры El Padre уже сегодня!
<b>У нас есть 6 замечательных причин играть в El Padre:</b>
- Общий призовой фонд € 105 000 000 EU;
- 10 гарантированных Джекпотов;
- Дополнительный приз в размере ~ €15 000 000 EU в дополнение к Джекпоту;
- Призы от €150 до €1 300 000 за билет;
- Выигрыши от €15 до €130 000 за десятую часть билета;
- Каждый третий (!) билет — выигрышный!
<b>Правила лотереи — все осталось по-прежнему!</b>
100 000 билетов El Padre с заранее напечатанными на них пятизначными номерами от 00000 до 99999 будут разыграны 23 марта.
Всего один из множества выигрышных кодов принесет вам миллионы евро.
Каждый участник получает грандиозный шанс стать Евро-миллионером: <a href=http://nacional.agentlotto1.com>37 151 билетов тиража Nacional Dia El Padre — призовые</a>.

скачать комедии бесплатно в хорошем качестве

(RobertLen, 2019.02.22 05:28)

Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: <b> фильмы 2018 смотреть хорошем качестве фантастика бесплатно </b> <a href=http://kinobibly.ru/>http://kinobibly.ru/</a>
Тут: <a href=http://kinobibly.ru/fantastika/>список лучшей фантастики 2018 2018</a> капитан фантастик смотреть в хорошем качестве hd рейтинг 2018
Здесь: <a href=http://kinobibly.ru/komediya/>смотреть лучшие американские комедии</a> комедии 2019 список лучших фильмов смотреть рейтинг 2018
Тут: смотреть бесплатно лучшие советские мелодрамы http://kinobibly.ru/melodrama/ список 2019
Здесь: http://kinobibly.ru/9801-malysh-villi-little-charley-bear-sezon-1-2011.html Смотреть Малыш Вилли / Little Charley Bear (Сезон 1) (2011) онлайн бесплатно
Здесь: Машенька / Maschenka (1987) <a href=http://kinobibly.ru/947-mashenka-maschenka-1987.html> Машенька / Maschenka (1987) </a>
Тут: http://kinobibly.ru/9992-predstavlen-saundtrek-iz-filma-betmen-protiv-supermena-na-zare-spravedlivosti.html

ТехОсмотр,ОСАГО Абакан

(Larrytrath, 2019.02.22 04:06)

?Техосмотр,ОСАГО автомобилей
Официальное оформление диагностической карты (ТО) - все регионы РФ.
ОСАГО все регионы!!
Карты заносятся в базу ЕАИСТО и не удаляются.

?Наш адрес:
Абакан, ул.Вяткина 18 территория рембыттехники 6 бокс
==Режим Работы==
ежедневно
10,00-23,00
тел 89235951234, 89020109150, 8 (3902) 320-456

группа в вк https://vk.com/public178490986

Yores74

(Yeyop34, 2019.02.21 04:39)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-bicalutamide-50mg-site-securise-pour-acheter-du http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avafil-100-mg-sin-receta http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-ciprofloxacin-250-mg-gen-rico-envio http://wu-world.com/profiles/blogs/diaglin-glimepiride-comprar-env-o-r-pido-republica-de-nicaragua http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/cheap-ventolin-inhaler-0-1-mg-buy-online-generic-ventolin-inhaler http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/buy-tevaleptin-600mg-safely-buying-tevaleptin-new-york http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-oxitetraciclina-terramycin-entrega-em http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/furosemida-100-mg-como-puedo-comprar-en-l-nea-rep-blica-de-chile http://www.facecool.com/profiles/blogs/discount-lanoxin-0-25mg-order-online-lanoxin-generic-cheapest http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/celeste-tadalafil-10-mg-puedo-comprar-fiable-el-salvador http://recampus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-etabus-gen-rico-com-frete-gr-tis-pela http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/doxazosin-mesylate-4mg-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/buy-siflam-400-mg-where-to-order-ibuprofen-in-approved-pharmacy http://bobford.ning.com/profiles/blogs/berodual-ipratropium-bromide-albuterol-sulfate-0-1-mg-comprar-sin http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-afilta-60-mg-can-i-buy-tadalafil-safely-online http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/viasil-order-cheap-where-to-purchase-sildenafil-citrate-no

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ

(MNWilliam, 2019.02.14 11:20)

<a href=http://Xspamer.Ru/?Ref=222>Click here...</a>
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ
Программы не требуют установки, запускаются после разархивации из папки. Запуск без установки. Программа запускается даже с флешки без привязки к "железу".
Большой выбор инструментов для уникализации изображений и текста. Простой запуск рассылки. Удобный редактор поможет составить шаблон письма для рассылки.
Полный контроль за ходом рассылки и визуальный мониторинг состояния процесса. Статистика прочтений.
Мы занимаемся мейл рассылками с 2008 года, и за это время накоплен огромный опыт. В XMailer все новые наработки вы получаете бесплатно в каждом обновлении.
Мы разрабатываем универсальный инструмент для мейл рассылок, который выполняет рассылки как по подписной базе, так и позволяет отправлять рассылки... по любой базе адресов. Здесь все зависит от пользователя.

Оф сайт http://smbx.me/E8cVB
Реф.Ссылка http://smbx.me/tzdwA
Телеграмм: @SNIPER13061975

Выбираю подарок своей девушке

(kirraHed, 2019.02.14 02:39)

Всем привет! Решил подарить своей девушке <a href=http://www.maghit.ru/catalog/naushniki/>беспроводные наушники</a>,
мне кажется ей понравится, прикольные и стильные и не очень дорогие…) Хотя есть еще вариант, <a href=http://www.maghit.ru/catalog/umnie_chasi/>умные часы</a>,
тоже хороший вариант, смотрю, думаю…

bmw falgar 17 tum

(bmw falgar 17 tum, 2019.02.12 16:54)


This is my first time visit at here and i am genuinely pleassant to read all at single place.
bmw falgar 17 tum troptia.se/beautiful-skin/bmw-faelgar-17-tum.php

Uxiri19

(Etequ16, 2019.02.12 16:53)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-famciclovir-250mg-sin http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-erectol-plus-130-mg-sin-receta-con http://whazzup-u.com/profiles/blogs/metformin-order-buy-metformin-counter http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-merck-glimepiride-glimepiride-sin-receta-r-pido https://bemysoul.com/blogs/post/19170 http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/maxolon-metoclopramide-donde-puedo-comprar-barato-argentina http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-indapamide-2-5-mg-bon-marche-indapamide-1-5-mg-comprime http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-anacin-aspirin-caffeine-con http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/345989 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/como-comprar-xex-sildenafil-citrate-gen-rico-de-forma-segura http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-elocon-mometasone-5mg-buen http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=88442&qa_1=trihexyphenidyl-comprar-farmacia-online-descuento-argentina http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-thritex-celecoxib-200mg-gen-rico-r-pido http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-acido-valproico-valparin-e-quanto-custa-na-internet http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-laxana-bisacodyl-en-internet-puerto-rico http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/tioridazina-50-mg-donde-comprar-de-forma-segura-comprar-mellaril http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/nimodipino-comprar-en-farmacia-online-certificada-estados-unidos http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/adagrin-sildenafil-citrate-120mg-sans-ordonnance-en-ligne-prix-de http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-triphen-no-rx-triphen-new-world-order http://www.facecool.com/profiles/blogs/norfloxacina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-rep-blica http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/amoxil-amoxicillin-como-comprar-sin-receta-r-pido-m-xico-comprar http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/glibenclamida-comprar-en-farmacia-online-segura-usa-que-precio http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/order-levonorgestrel-0-25mg-cheap-cheap-levonorgestrel-bars-for http://flutes.ning.com/profiles/blogs/trihexyphenidyl-2mg-comprar-env-o-r-pido-chile-comprar-artane-www http://foodtube.net/profiles/blogs/sovaldi-sofosbuvir-400mg-onde-comprar-portugal http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-arpamyl-40-mg-r-pido-pela-internet-brasil http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/sumycin-250mg-como-comprar-gen-rico-com-garantia-pela-net-brasil http://foodtube.net/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-sur-le-net-au-rabais-acheter-isordil

Xotev07

(Atuza14, 2019.02.11 08:21)

http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-eulexin-gen-rico-de-confianza-na-internet http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cefdinir-sin-receta-en-internet-per http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/buy-progesterone-100-mg-on-sale-progesterone-buying-online-is-it http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/desloratadina-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio-el http://showmeanswer.com/index.php?qa=48083&qa_1=farmacia-comprar-generico-lithium-entrega-puerto-lithium http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/revival-10-mg-pas-cher-le-olmesartan-est-il-en-vente-libre-en http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/order-theophylline-without-prescription-how-to-purchase-theo-24 http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-pantoprazol-protonix-20mg-gen-rico-de http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/207482 http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/alopurinol-allopurinol-onde-comprar-menor-pre-o-brasil http://movsam.ning.com/profiles/blogs/cristaclar-comprar-con-seguridad-cristaclar-5-oral-venta http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/ranitidina-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-no-brasil-zantac-sandoz http://destinosexotico.com/blogs/post/63727 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/nitrofurazone-buy-no-prescription-where-to-order-furacin-no-rx http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-gelpin-sildenafil-citrate http://hoidap.eu/?qa=5661/farmacia-itraconazol-entrega-cupones-comprar-itraconazol http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/amilorida-5-mg-como-comprar-ahora-rep-blica-de-chile http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/purchase-generic-seroquel-25-mg-online-how-to-purchase-quetiapine http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-cialysin-tadalafil-60mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-online http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadalafil-10mg-sin-receta-buen http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-actos-15mg-sin-receta-con http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/perindopril-comprar-pago-mastercard https://www.nettingchat.com/blogs/post/54449 http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-sotalol-betapace-tunisie-ordonnance http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-de-prometazina-phenergan-on-line http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/commander-du-spironolactone-bon-prix-aldactone-acheter-sans http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-generic-clopidogrel-75mg-online-clopidogrel-cheap-rental http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-compazine-prochlorperazine-de-forma-segura

Arrifet

(fluili, 2019.02.10 03:53)

abcdrogerie.com
<a href=http://abcdrogerie.com/#>www.abcdrogerie.com</a>

Интересные веб ресурсы

(MichaelGulge, 2019.02.10 01:53)

http://ntces.ru/communication/forum/user/9618/
http://eligent-bitrix.tw1.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=15834
http://childpsy.ru/forum/user/621896/
http://terabyte86.ru/forum/user/1188/
http://pizzarolla.ru/about/forum/user/140616/

retrild

(Steakly, 2019.02.10 01:34)

http://www.mymedtale.com/
<a href=http://www.mymedtale.com/#>www.mymedtale.com</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »