Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

estualf

(mayoria, 2019.06.02 03:52)

http://www.meinebestemedizin.com/
<a href=http://www.meinebestemedizin.com/#>meinebestemedizin.com</a>

перевозка автомобилей эвакуатором

(Brandonnax, 2019.06.02 03:32)

платформы, которые ставятся на шасси;Чего исполнять запрещать в такой ситуации:Если требуется эвакуатор
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>сколько стоит эвакуатор в краснодаре</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор краснодар цена</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny - эвакуатор межгород цена за км

манипуляторы;Надежда эвакуаторовДля подать вам эвакуатор не токмо в срок, только и в безупречном техническом состоянии, работает полный круг людей.Другие преимущества предварительного заказа на эвакуацию:

служба эвакуаторов краснодар телефон

(AnthonyLep, 2019.06.02 02:37)

микроавтобусов. Между них – протоколы:в любое срок суток;гидравлической;
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/votes.html>эвакуатор отзывы</a>
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/kontakty-ehvakuatora.html>эвакуатор краснодар телефон</a>
https://evakuator-krasnodar23.ru/ - вызвать эвакуатор

Такая платформа чаще всего оборудована гидравлической системой, которая позволяет сначала приподнять платформу ради получения оптимального угла, а затем опустить её перед дороги. быть обычной буксировке техника, и без того недешевая, практически гарантированно выходит из строя. Следовательно достоинство примерно одинаковая.Особенности эвакуации мотоцикловДля мотоцикла вызов эвакуатора может нуждаться в следующих случаях:В этой ситуации наиболее целесообразный тактика – делать лишь в рамках закона. Эвакуация с частичной погрузкой в этом случае невозможна, допустима лишь полная погрузка. Такие машины в основном используются быть погрузке и выгрузке тяжеловесных транспортных средств и колесной спецтехники, а также грузовиков.

вызвать эвакуатор

(DanielVof, 2019.06.02 01:40)

19 Апрель 2017Всего помните единовластно многозначащий нюанс. Обращайтесь к нам в любое дата суток, чтобы вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет на циклодром незамедлительно. Система бонусов и скидок.Правила эвакуации
<a href=https://evakuator23rus.ru/services.html>вызвать эвакуатор</a>
<a href=https://evakuator23rus.ru/>услуги эвакуатора в краснодаре</a>
https://evakuator23rus.ru/evacuation/evakuaciya_stroitelnoj_tehniki_i_spectehniki.html - грузовой эвакуатор краснодар

15 Март 2017Чего совершать запрещено в такой ситуации:Что такое должность эвакуацииЕсли речь заходит о неполадках с грузовиком, если поломка застигла неожиданно – брать решения нуждаться быстро. Вы можете быть уверены в помощи с нашей стороны, мы работаем 24 часа в сутки без выходных. После безопасность движения нельзя поручиться, особенно в час пик, если некоторый люди отправляются для работу или возвращаются домой. Все 3 документа оформляются по правилам, а копии обязаны передать вам – перед роспись. Всетаки присутствие малейшей ошибке «ведущего» тож «ведомого» (водителя буксируемого имущество) затраты для восстановление могут часто превысить расходы на платную и надежную эвакуацию. Прибывшие для место аварии сотрудники Госавтоинспекции должны оформить протокол осмотра места ДТП, протокол о техническом состоянии автомобилей, объяснения участников аварии, показания свидетелей, справку о ДТП. Сравнить оплату ложного вызова можно сообразно размеру с прикуриванием. Особенности эвакуации автомобилей на жесткой сцепке

вызов эвакуатора

Эвакуация спецтехнки

(ShawnCrype, 2019.06.02 00:43)

Вызовите ГАИ. Способы буксировки авто для гибкой сцепкеКлассика для дорогах: вышел в магазин или банк для 5 минут, а казенный эвакуатор забрал авто. К первым относится покупка машины в другом городе тож доход транспортного имущество человеком без водительских прав. Преимущественно в центральных районах города, где катастрофически не хватает мест ради парковки. Что делает эту услугу экономически привлекательной.вызвать эвакуатор
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>вызвать эвакуатор</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>эвакуатор дешево</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact - эвакуатор ростов на дону номер

гибкой;Что входит в «дорогое утеха»?грузовые шасси;

forpa.imwmalt.be

(forpa.imwmalt.be, 2019.06.02 00:25)


If you are going for finest contents like I do, only pay a quick visit this web page daily for the reason that it provides quality contents, thanks
http://forpa.imwmalt.be

эвакуатор спецтехники

(OscarHaity, 2019.06.01 23:47)

Квалифицированные мастера для месте определят спешный путь погрузки и крепления, какой обеспечит безопасность и сохранность всех деталей авто. С тех пор профессиональная эвакуация стала разгораться и была доступной для многих граждан. Несмотря на небольшие габариты, погрузка и фиксация байка является более сложным техническим процессом. Это связано с тем, что большинству видов спецтехники проезд сообразно городским дорогам запрещен. Сразу гибкая столкновение гораздо выгоднее экономически. Давалец не должен свет постоянно подробности о книга, как происходит эвакуация, однако быть относительный этом некоторое представление необходимо.13 Июль 201729 Май 2017
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>эвакуатор грузовых автомобилей цена</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>эвакуатор ставрополь цена</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika - вызвать эвакуатор манипулятор

отсутствии в/у либо лишении такового «в анамнезе», ранее;19 Апрель 201721 Ноябрь 2017крепления;

How do I watch movies on Netflix for free without signing up?

(Abramdop, 2019.06.01 20:53)

https://aladdin-fullmovie.net/
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/

Thete

(Inwall, 2019.06.01 18:26)

http://familiemednews.com/
<a href=http://familiemednews.com/#>www.familiemednews.com</a>

Cakat98

(Sirep18, 2019.06.01 17:24)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/remizeral-6-mg-donde-comprar-sin-receta-en-internet-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-orlistat-120-mg-de-confianza-el-salvador http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/isosorbida-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicamentos http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/finax-finasteride-5mg-o-achat-finasteride-generique-pas-cher http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2359056 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/arpamyl-120mg-comprar-sin-receta-con-garantia-espa-a http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-tada-diario-tadalafil-barato-online-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/casodex-bicalutamide-50mg-onde-comprar-frete-gr-tis-via-internet http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20916&qa_1=express-eroton-sildenafil-citrate-eroton-generique-france http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-clofazimine-50mg-clofazimine-real-buy http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cefdinir-300mg-vrai-bon-marche-acheter-avec-visa-faut-il-avoir http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=25109&qa_1=buy-tazzle-no-rx-where-can-buy-tadalafil-in-verified-medstore

Shellshock Live 2 Unblocked

(TimmyGop, 2019.06.01 16:05)

I'm more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog. http://justbesmarty.info/april/6.php

Shellshock Live 2 Unblocked

(TimmyGop, 2019.06.01 16:03)

I'm more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog. http://justbesmarty.info/april/6.php

Shellshock Live 2 Unblocked

(TimmyGop, 2019.06.01 16:02)

I'm more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog. http://justbesmarty.info/april/6.php

Shellshock Live 2 Unblocked

(TimmyGop, 2019.06.01 16:02)

I'm more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog. http://justbesmarty.info/april/6.php

Shellshock Live 2 Unblocked

(TimmyGop, 2019.06.01 15:59)

I'm more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog. http://justbesmarty.info/april/6.php

Oxoza08

(Qusaj17, 2019.06.01 15:44)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/xepin-doxepin-o-achat-commander-du-xepin-en-ligne-pas-cher
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-veega-sildenafil-citrate-120mg-urgente-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/pirocam-buy-buying-pirocam-now
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ethionamide-ethionamide-sans-ordonnance-toulouse
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=5027&qa_1=c%C3%B3mo-realizar-un-pedido-meclizina-al-mejor-precio
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/82376
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/loratadina-como-puedo-comprar-env-o-libre-nicaragua
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12700&qa_1=buy-ezetimibe-10mg-low-price-where-buy-zetia-quick-shipping
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/erecton-sildenafil-citrate-onde-comprar-gen-rico-forma-segura
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/loxapine-25mg-en-ligne-baisse-prix-securise-commande-loxitane
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-atehexal-atenolol-r-pido-colombia
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=40224&qa_1=farmacia-donde-comprar-generico-losartan-gratis-paraguay
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=13375&qa_1=diabuse-500mg-cheap-how-purchase-disulfiram-fast-shipping
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/nateglinide-como-comprar-sin-receta-urgente-rep-blica-del-ecuador
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/carvedilol-25-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-grati-1
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38807&qa_1=order-clopidogrel-no-rx-buy-clopidogrel-caps
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=16722&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-domedol-receta-fiable-espa%C3%B1a
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-l-thyroxine-moins-cher-2019-acheter-levothroid
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-dimenhydrinate-50mg-prix-de-dramamine

30 day free trial cialis 27 mg

(StephenSpark, 2019.06.01 10:36)

Hi! <a href=http://cialishql.com/#cialis-coupons>cialis free</a> great web site.

Аренда авьо

(Maxcon, 2019.06.01 10:27)

Приехали отдохнуть в Крым и нужна машина? Рады проедложить вам дешевый прокат автомобилей в Крыму. Чтобы забронировать авто, просто позвоните или заполните форму бронирования. Наши сотрудники перезвонят вам как можно скорее. Чтобы оформить аренду, необходим минимальный пакет документов, автомобиль мы можем доставить в любое место Крыма. <a href=http://xn--82-6kc.xn--p1ai/>Аренда авто в Симферополе</a>

exparse

(Fapwrano, 2019.06.01 08:48)

www.valutimira.ru
<a href=http://www.valutimira.ru/#>valutimira.ru</a>

Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима

(Arthurpeelm, 2019.06.01 04:54)

<b> <a href=https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10>Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима</a> </b> – это современный препарат, который часто назначают пациентам. Он подходит для лечения людей, которые страдают от местно-распространенной или метастатической карциномы щитовидной железы. Помимо этого, медикамент дает возможность бороться с распространенной почечно-клеточной карциномой. Разрешено применять это лекарство, если ранее пациент проходил лечение с использованием других медикаментов.

Вы можете <b> <a href=https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10>Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима купить</a> </b>, не покидая стен своего дома, на нашем портале в режиме онлайн. Но запрещено назначать его себе самостоятельно, ведь можно столкнуться с усугублением ситуации. Лучше сходить к лечащему врачу, который возьмет необходимые анализы и проведет диагностику организма. После этого Вы можете принимать медикамент, следуя его инструкциям.


Показания к применению


Современный медикамент создан для людей, у которых была диагностирована местно-распространенная карцинома щитовидной железы. Также им можно пользоваться в том случае, если Вы столкнулись с распространенной почечно-клеточной карциномой. Помните о том, что терапия должна проходить по индивидуальной схеме, составленной специалистом. Он наблюдает за пациентами в период лечения, своевременно корректируя дозировки и частоту приема препарата.


Противопоказания


Это – лекарство, которое обладает положительным воздействием на организм. Однако его нельзя употреблять в случае наличия таких противопоказаний:

• чувствительность к определенным компонентам средства;
• хронические заболевания почек или печени;
• беременность или период вскармливания ребенка грудью;
• детский возраст – до 18 лет.

На <b> <a href=https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10>Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима отзывы</a> </b> собраны на различных медицинских форумах. Комментарии пациентов в основном положительные. Вам нужно сходить к врачу, чтобы посоветоваться с ними по вопросам употребления медикамента. Только в таком случае он не навредит Вашему здоровью.


Способ применения


На <b> <a href=https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10>Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима цена</a> </b> указана в каталоге нашего портала. Чтобы медикамент дал быстрые результаты, нужно употреблять его правильно. Достаточно одной таблетки в сутки, вне зависимости от приема пищи. Ее запивают обильным количеством жидкости и употребляют в одно и то же время, без пропуска дней. Специалист внесет корректировки в схему терапии в случае необходимости, а также прекратит лечение, если оно не дает желаемых результатов.


Побочные явления


Если нарушить правила приема препарата, можно столкнуться с такими побочными эффектами:

• инфекции мочевыводящих путей;
• бессонница, потеря аппетита;
• инфаркт миокарда;
• носовые кровотечения;
• резкие скачки артериального давления.

На <b> <a href=https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10>Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима стоимость</a> </b> прописана в каталоге нашего сайта. Обязательно сдайте анализы перед терапией, чтобы убедиться в отсутствии основных противопоказаний.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »