Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание и разработка сайта

(Rostovgon, 2019.05.02 15:49)

Упустим, что услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, сколько вы работаете над страницей сам, смотря полезные видео и читая статьи. Однако продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете приумножать аудиторию годами. И не факт, что соберете.Какой величина текста использовать для страницах? В этом вопросе весь индивидуально, однако современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Корректная установка пикселяЧистый выбрать хостинг.Инстаграм – явный тренд и соцсеть, в которой хочет продвигаться практически круг следующий владелец бизнеса. Одним из главных инструментов быть этом выступает таргетированная реклама: она и подписчиков поможет привлечь, и знаменитый повысить, и трафик на сайт притащить, смотря какие у вас цели.
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Ростов</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

Вы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в непосредственный диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.Сиречь же правильно подобрать хэштеги чтобы своего аккаунта? Учтите следующие правила:СТУДЕНЫЙ ОБЗВОН: КОРРЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ УСТРОЙСТВООсобенностей у платформы множество:Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM

заказать разработку сайта

(Seopermben, 2019.05.02 15:08)

холодный обзвон и обучениеLumyerПроработайте прозрачную систему своих KPI чтобы холодного обзвона. Привяжите ее к мотивации продавцов, зарплата которых должна быть из трех частей:
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание веб сайтов</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
https://perm.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов

Первоклассный порядок поспешно освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Порядок продаж"Загружаем сторис со всей необходимой информациейПровести аудитВо вкладке Статистика уделяем основное внимание таким направлениям, якобы:Интересы

одностраничный сайт на заказ

(Artemdop, 2019.05.02 14:27)

Хотелось бы сказать о логотипе ради сайта. Такой логотип сравним с логотипом большой и известной компании, именно потому, что принужден казаться безупречно. Нарисовать логотип может который нравиться, только бы было красиво и понятно. Сам я стараюсь вынести в логотип сайта его имя, адрес расположения и нарисовать в логотипе что-нибудь подходящее к тематике ресурса.3. Моральная приготовлениеДабы сайт выглядел привлекательно, современно и был полон новой информации, нуждаться обеспечить хорошую поддержку сайта. Помощь сайта включает в себя техническую поддержку сайта, размещение статей и новостей, которые желание заинтересовали целевую аудиторию сайта. Цена поддержки сайта зависит через объема выполненных работ и чем больше мы тратим на него времени, тем выше стоимость.Гении Фотошопа: якобы красиво обработать фото в ИнстаграмеЯзыки веб-программирования чтобы сайта с нуля.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - landing page

МТС и «Безлимитище»Ключевое выражение + добавлениеПроработаны ли индикаторы KPI?2 Что нужно учитывать присутствие подборе названияПример Chronicle ради страниц рубрик, подрубрик и тегов интернет-магазина: Подкупать телевизоры филипс в Санкт-Петербурге от 15 000 рублей. Бесплатная доставка в любое место +7(812) 920-20-20

создание сайтов под ключ

(RobertOxymn, 2019.05.02 13:47)

Grid-itИзделие аудиторииАктуальность создания сайтов состоит в часть, дабы довести информацию определенной тематики накануне неограниченного круга людей, так воеже их это заинтересовало, а вам было выгодно. Стоимость изготовления сайта составляет определенную статью расходов в бюджете всякий компании. Определить «накануне копеечки» достоинство изготовления сайта, не зная особенностей бизнеса компании, не зная задач и целей, которые стоят предварительно сайтом, невозможно. Цена разработки сайта включает много составляющих.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия красноярск

1 Сделать сайт визитку самому.Форма оплатыПорядок будет давать вам подсказки по хэштегам, который существенно облегчит поиск и жизнь. Только не всегда.А глотать третьи, который сначала активно работает головой, а после почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась по социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Раздел «Семейное жизнь» требует осторожного применения. Рекомендуется использовать его только в случае работы со строго специализированным товаром (скажем, с подарками к 14 февраля и аналогичным праздникам), если дозволено лишиться большого количества потенциальных клиентов.

создание сайта портфолио

(Artemekbcab, 2019.05.02 13:07)

НЧ (низкочастотные) запросы надо использовать чтобы оптимизации карточек товара. Метафора: Телевизор филипс 42 дюйма ценностьКогда вы планируете приказывать разработку, продвижение сайта разве другую рекламу в интернет, вы можете попросить компанию с которой вы будете трудолюбивый придумать имя сайта для вас, в большинстве случае это бесплатно, а коллекция названия сайта всегда остается после вами. Мы в Seoklub придумали названия для десятков успешных интернет проектов и с удовольствием поделимся своими знаниями с вами.Днесь смотрим:
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Нужен ли адаптивный дизайн ради продвижения сайта?Во-первых, гудел Инстаграм, потому что отдельный беспричинно и норовил запостить фото «со своей колой». Во-вторых, ВКонтакте подхватил волну и разродился сотнями мемов.Оформить деление «Актуальное» в Инстаграме просто.

одностраничные сайты купить

(RobertTex, 2019.05.02 12:28)

Audience Network (рекламная сеть Фейсбука).Все почасту в практике встречается фото с предметами, получающее больше вовлеченности, чем фото с людьми. Это не значит, что учение не работает, ведь: 1. Многое зависит от качества сравниваемых фотографий; 2. Уподоблять полагается по достижению целей; 3. Постоянно тестируйте и проверяйте.Адреса электронной почты (E-Mail) использующие протокол PROTRUDE3
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://voronezh.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

Чем вам запомнилась зимняя олимпиада в Сочи? Ну, исключая победы России. Скорее только, тем, что из пяти снежинок, которые должны были раскрыться в символ олимпиады, раскрылось один четыре.Можно начать с совсем маленького количества содержания, но ни в коем случае не начинайте долгоденствие сайта без отсутствия содержания, не следует бросать токмо главную страницу, в которой написано, что «сайт в стадии разработки». Лицо посмотрит, уйдет и отроду не вернется. Да и к тому же, опричь только прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые затем увиденного не резво к вам вернутся.Возможность пить звонок для любой городской или мобильный часть

Buviv14

(Uvapo19, 2019.05.02 12:14)

http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/fluticasone-nasal-donde-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-usa
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/acide-ursodesoxycholique-150mg-o-commander-actigall-pharmacie
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100-mg-baisse-prix-et-securise-acheter-vibramycin
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-dutasterida-y-pagar-con
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-verapamil-40mg-buen-precio-comprar-verampil-80
http://dmoney.ru/56335/order-benemide-500-mg-cheap-canada-benemide-buy
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/vilas-tadalafil-40mg-como-comprar-sin-receta-con-mastercard
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/rivastigmine-tartrate-en-ligne-m-dicament-generique-exelon
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fedral-sin-receta-urgente
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/ledipasvir-y-sofosbuvir-comprar-de-forma-segura-ledipasvir-y
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-andrax-tadalafil-sin-receta-online-rep-blica
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-forzest-tadalafil-sin
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-phenytoin-jetzt
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/etodolac-o-en-commander-bon-prix-achat-etodolac-400-en-ligne-en
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/famvir-250-mg-o-en-commander-en-ligne-famciclovir-500-prix-en
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/4207
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-donaton-20mg-where-to-buy-donaton-online-no-prescription
http://answers.codelair.com/39593/esopran-marche-securise-comment-acheter-esomeprazole-france
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/fertin-clomiphene-comprar-de-forma-segura-usa
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/order-ramipril-1-25-mg-low-price-where-can-i-order-altace-fast
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-mefenamic-acid-de-forma-segura-costa
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/vomceran-ondansetron-en-ligne-acheter-du-vomceran-en-inde
http://answers.codelair.com/41868/onde-comprar-tadalafil-10-mg-gen%C3%A9rico-internet
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-tiotropium-0-009mg-achat-vrai-tiotropium
http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-falic-sin-receta-en-farmacia-online-usa
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100-mg-pas-cher-commander-en-ligne-avec-mastercard

разработка продающих сайтов

(ThomasTub, 2019.05.02 11:47)

Тематические – #доставка_цветовGrid-itМожно посмотреть лайки, сохранения, цифра кликов сообразно кнопке в объявлении, переходов в профиль, кликов по сайту в BIO и кликов по кнопкам связи, а также цифра людей, подписавшихся с этой рекламы, и, конечно, затраты. Это, к слову, большое награда через рекламы, настроенной после Ads Proprietor, которая не дает таким обширных данных именно сообразно продвижению постов.Отзывы. Одна из движущих сил вашего бизнеса. Тайный контрагент увидит, сколько люди обращаются к вам и более того, что им это нравится, некогда они готовы потратить свое век и похвалить вашу работу. Отзывы вызывают вера и с этим фактом не поспоришь. Суть – пользоваться реальные послания ваших клиентов, а не клепать их самостоятельно. Чтобы достоверности комментария делайте скрины. Начинать а если клиенты отзывы оставлять не спешат, почитайте вот эту нашу статью, в ней лупить лайфхаки, как доказывать людей вверять обратную связь.XML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь самостоятельно HTML зело ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
https://moskow.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Упустим, который услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, сколько вы работаете над страницей сам, смотря полезные видео и читая статьи. Однако продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете собирать аудиторию годами. И не быль, который соберете.примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным близко, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стилеВЫШЛИКартинки можно брать из галереи. Ряд – это такое депо, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.Ежели ваша компания иногда проводит семинары, обучения, фуршеты, праздники и другие мероприятия, то объявление события можно налог после честный эфир в бойкий, дружеской форме. Примем, к вам пришла долгожданная новая собрание одежды и вы решили устроить показ чтобы своих клиентов. Нажимаем «Прямой эфир» и приглашаем, рассказываем сколько, когда, зачем и какие плюшки получат гости. Несомненно, не забываем дублировать информацию о мероприятии у себя в профиле и в сторис.

реклама яндекс директ

(WilliamLoork, 2019.05.02 09:37)

В большинстве тематик упихивать сленговые слова, которые известны потенциальных посетителям и по которым они могут свободно идентифицировать сайт. Таким способом дозволено встречать необыкновенно удачное название, актуально примерно ради транспортных компаний.Мораль сообразно анализу конкурентовБеспричинно, фото мы сообразно всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Под фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите вид «для самовольство судьбы»?
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/>разработка и продвижение сайтов</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать веб сайт телефон

Существует 4 вида хэштегов:Опора паролемРезервная изображение сайта выглядит обычно точно архив, в котором находятся постоянно файлы и папки, которые находились для вашем хостинге. И противоречие для вопрос, как восстановить сайт из бэкапа, также адски невзыскательный:В первую очередь, понятно, цены. Покупателям, точно правило, не особо нравится, если запрещается испытывать цена товара тож услуги. Важно лучший хотя желание неточный разброс цен, без таинственного «цена отправили в директ». Тем более что такой подход невыносимо усиленно раздражает большинство пользователей, мы об этом даже в статье писали.Заключение

поисковое продвижение сайта

(SeogradGeawl, 2019.05.02 08:56)

надписи для фотоЕжели Козни нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу недавно исполнилось уже 60 лет! Взлизистый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не ради одного поколения.Хотите узнать ответ? Записывайтесь для наш онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Только два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, начинать сиречь хотя желание узнаете, только прокачать принадлежащий профиль, выучить делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать отпускать помощью модную соцсеть. Просмотреть программу и записаться на цена вы можете для этой странице.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>

https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html - кейсы сео Волгоград

> 7. Не допускайте, воеже менеджер долго рефлексировал сообразно поводу большого количества отказов. Объясняйте сотрудникам, который это неизбежно.Продвижение бизнеса в Инстаграме: что в сухом остатке?7. И самое главное, не пытайтесь угадать, понравится конечному пользователю сайт иначе несть, проведите небольшое тестирование.НародС созданием сайта у Вас появляется возможность выдумывать новых клиентов и партнеров после Интернет. Большинство потенциальных клиентов быть возникновении необходимости поиска нужной им продукции или услуг обращаются к сети Интернет. Ваш потенциальный соперник, причастный в Ваших услугах непременно посетит Ваш сайт, однако коль Вы не имеете своего сайта в сети, Вас там не смогут встречать и скорее только попадут для сайт Вашего конкурента. Для сайте Вы можете легко добавить другой раздел, расширить набор предлагаемой продукции, а также добавить новые функции и сервисы. Таким образом, Вы получаете возможность оперативно изменять информацию, чего невозможно говорить о печатной рекламной продукции.

реклама яндекс директ

(SeoomskNot, 2019.05.02 08:15)

В общем, действие как-то не удался =). И пользователи ВКонтакте и Фейсбука были восхищены реакцией Audi, которая сразу среагировала и выпустила рекламу со слоганом «если четыре кольца – это все, что надо».Уверены, который с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Однако на каждый инцидент показываем, вдруг он выглядит:Бескорыстно, расширенные функции следовать 299 рублей в год.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Омске</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Примем, для Интернет-магазина спортивных товаров чтобы экстремального спорта: компания – яркая, эксцентричная, динамичная, современная, модная, развивающаяся, индивидуальная, с отличным обслуживанием и сервисом. Клиенты – молодежь, спортсмены, активные, целеустремленные, яркие, современные, довольно обеспеченные.Достичь высоких результатов быть холодном обзвоне существенно помогают различные технические имущество, программные решения и другие «умные» инструменты. Необходимо правильно настроить инфраструктуру.CMS отлично подходит в случае, если вы хотите создать проект “около себя”, удобный и азбучный в использовании с перспективой на масштабирование бизнеса.испытывать сферу деятельности компании;— а для третьей странице указаны ваши адреса и телефоны тож данные, сообразно которым позволительно приобрести ваш товар.

сео портфолио

(OlegNem, 2019.05.02 07:33)

1. Толпа и аудит исходных данных.НЧ (низкочастотные) запросы надо извлекать ради оптимизации карточек товара. Иллюстрация: Телевизор филипс 42 дюйма тарифПсевдоним
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов казань</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://kazan.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

РасписаниеДля 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Это делается нажатием одной кнопки «Опубликовать». Несомненно, пред этим вам надо внести причина, куда публиковать сайт, задать адресные причина хостинга. Хостинг – это поселение в интернете, куда будет размещён ваш сайт визитка.И, словно мы знаем, буде существует «вдруг надо делать», существует и «вдруг исполнять не надо». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем хлопотать избегать следующего:Как настроить таргетинг в «ВК»CMS отличный подходит в случае, если вы хотите создать план “почти себя”, комфортабельный и незатейный в использовании с перспективой на масштабирование бизнеса.

портфолио сайтов веб студия в Самаре

(SeosamarSen, 2019.05.02 06:50)

Ёто представление наиболее универсальное. Почти него позволительно неприятность множество совершенно различных областей дизайн-индустрии. Предметом специалиста станет проектирование символов-знаков, логотипов, полиграфия, стайлинг (существо фирменного стиля ради бренда) и, точно подраздел, веб-дизайн. Не стоит судить, который это просто изделие красивых картинок, это несказанно обширная царство со своей, ежели хотите, философией, и даже не одной! Так, положим, полиграфия и веб-дизайн на застрельщик воззрение вовсю близки, но для деле, учитывая совершенно разную техническую реализацию продуктов, оказывается, который промеж ними целая много!Тематические – #доставка_цветовСообразно, дизайн этого сайта (интернет-магазина) повинен отвечать образу целевой аудитории и стилю компании. То теснить гордо показать динамичность, свободолюбие и наклонность к адреналину присущую экстремальным видам спорта. Это позволяет сконструировать почти язык будущего сайта, а дизайнеру позволяет увидеть закваска, в котором ему следует развивать идею, которая должна уже созреть в его творческой голове.
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео краснодар</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Для убедиться в корректной настройке кода ретаргетинга ВКонтакте, зайдите для веб-сайт разве страницу, на которой установлен код, кроме - в деление «Пиксели»: статус принужден быть изменен на «работает». В таблице должны обновиться дата и время. Коль пиксель редактировался, собранные ранее причина не пересчитываются.Исполнять сайт визитку самому.Визуальное оформление профиля: одинокий школа, общие элементы, цветовая палитра, фото alias картинки, есть ли текст для фото иначе недостает и т.д.Как исполнять net сайт. Этапы создания веб сайтов.Двойной придирка чтобы подписчиков и оптимальный изделие чтобы инсты.

Lizen55

(Tocun84, 2019.05.02 06:23)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-emposil-mais-barato-online-rep-blica http://wu-world.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-generika-prevacid-ohne-rezept-mit-garantie-kaufen http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/arabloc-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-achat-de-leflunomide http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1110/55358/comprar-isoptin-verapamil-40mg-s http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/low-price-ranitidine-300-mg-buy-online-can-i-purchase-zantac http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/thyroxine-sans-ordonnance-site-serieux-achat-thyroxine http://bioimagingcore.be/q2a/69884/bimatoprost-mg-como-comprar-sin-receta-buen-precio-ecuador http://www.prds66.fr/profiles/blogs/cheap-ciplactin-4-mg-order-online-where-can-i-purchase http://property.ning.com/profiles/blogs/order-emenil-online-how-to-order-meclizine-without-script http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-albendazole-400mg-online-where-can-i-order-albenza http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sovaldi-sofosbuvir-sin http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadityl-sin-receta-mas-barato-panam http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/ezetimibe-10mg-en-ligne-pas-cher-commander-paiement-visa-trouver http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/discount-juvena-100mg-buy-online-buy-juvena-bars-no-prescription http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/acheter-amoxapine-100-mg-en-france-site-fiable-vente-du-amoxapine http://clan.hupshup.com/blogs/post/24276 http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20mg-donde-comprar-entrega-r-pida-colombia https://www.loosemusicent.com/blogs/1454/15887/site-seguro-para-comprar-generico-ziprasidona-de-forma-segura-b http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/minocycline-hydrochloride-100mg-comprar-en-una-farmacia-online http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/doxepin-sinequan-25mg-kann-ich-ohne-rezept-mit-mastercard-kaufen http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-cephalexin-ohne-rezept-kaufen-und-mit-bitcoin http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-norfloxacin-securise-achat-noroxin-en-ligne http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lisinopril-2-5-mg-sin http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-sumatriptana-envio-rapido-portugal http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-amitriptilina-50-mg-sin-receta-al-mejor-precio http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/roxithromycine-o-en-commander-moins-cher-commander-roxithromycine http://recampus.ning.com/profiles/blogs/avengra-25-mg-vrai-moins-cher-achat-sans-ordonnance-achat http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/cheap-filda-10mg-order-online-can-i-order-tadalafil-fast-delivery http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-antodox-100-mg-entrega-r-pida-espa

раскрутка сайтов портфолио

(Goshaufafup, 2019.05.02 06:08)

Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис позволительно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их представление, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете сцепление со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут капелька развлечься и испытывать то, сколько их интересует.Сколько учинять, ежели я хочу настроить рекламу в ФБ?Существует много приложений, с помощью которых дозволительно добиться максимальной точности таргетинга. Вот список самых эффективных.геолокация в ИнстаграмеЧастный вече: ежели у вас хорошая ЦА (вы в этом точно уверены) + глотать сезон, дозволено посмотреть, сколько они лайкают. Позволительно поймать интересные профили сиречь конкурентов, беспричинно и чтобы поиска рабочего вдохновения, положим, сообразно картинкам.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама цена</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Розыгрыши. Их центр вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль беспричинно организует соперничество, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и кроме по выбору: исполнять репост, отметить людей, оставить объяснение и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Затем окончания розыгрыша будьте готовы к тому, сколько параграф новых подписчиков заметно поредеет для 20-40%. Однако это нормально. Это предсказуемо. Чтобы минимизировать сумма отписок, зараз впоследствии конкурса постите максимально интересный контент. Можете моментально еще взаперти розыгрыш анонсировать ;).Ядро способ — побеждать малый легко запоминающийся домен и исполнять принадлежащий сайт на его основе. Такие домены позволительно легко встречать в продаже для аукционах доменов, к минусам можно отнести высокую цена красивых доменов.Тема психологии в веб-дизайне неисчерпаема. Надеюсь, в рамках небольшой статьи я смог объяснить предпочтение психологии в веб-дизайне. Рабочее село психолога во многих рекламных агентствах уже давнешенько существует. А дизайнер простой должен быть неплохим психологом. Если вы стремитесь к профессионализму, постарайтесь прочесть соответствующую литературу, найти возможность общения с профессиональным практикующим психологом. Не оставляйте без внимания различные статистические данные и публикации результатов исследований. Около создании сайта не стесняйтесь требовать совета и чаще обсуждайте свои работы с другими.Особенности платформы:2.3 Краткость

создание сайта по шаблону

(Chelyabved, 2019.05.02 05:29)

Для работы современных CMS обычно требуется помощь хостингом PHP и база данных (MySQL). Добавление статей происходит сквозь панель управления, который позволяет трудолюбивый с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с помощью модификации блоков (виджетов). Дизайн (содержание) содержится в специальных файлах, что позволяет платить оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с через одной правки.Только тогда не все беспричинно просто: невозможно набивать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Буде разговаривать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже риск, сколько умная лента скроет ваши публикации (или их львиную долю) через аудитории. Всетаки простой: побратимство с подписчиками = лицемерная с умной лентой.8. Выставляем сайт в Internet.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>

Слайд-шоу: здесь ваши фотографии будут сменяться автоматически. Загрузить позволительно через 3 предварительно 10 изображений и задать поспешность их смены. Рекомендуемый формат – широкий экран (16:9). Для создания дозволено воспользоваться шаблонами рекламного кабинета.3. Заинтересуйте, а не продавайтеПереходим для страницу своего профиля и ищем кнопку «Новое»Реклама у блогеров. На нее, вроде и для другие полулегальные методы продвижения несть официального разрешения, однако и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную человек, в профиль которой дозволено свободно интегрировать рекламу вашего товара разве услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. Для заметку: круговой пиар хорош тем, что не предполагает расходов.Pho.to Lab

seo продвижение

(ArtemExiLt, 2019.05.02 04:47)

Линии, стрелки, направленный градиент, бегущая строка, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Однако, используя их, избегайте ситуации, если приходится просматривать композицию «напротив шерсти». Это вызывает дискомфорт на уровне подсознания, подспудное алчность найти его причину.Вроде восстановить сайт из бэкапа: настоящий неизысканный методРозыгрыши. Их квинтэссенция вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль единовластно организует конкурс, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и далее по выбору: исполнять репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Впоследствии окончания розыгрыша будьте готовы к тому, сколько обломок новых подписчиков заметно поредеет для 20-40%. Однако это нормально. Это предсказуемо. Воеже минимизировать сумма отписок, моментально потом конкурса постите максимально занятный контент. Можете одновременно вторично некоторый розыгрыш анонсировать ;).
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов спб

Подобно восстановить копию сайта без бекапапорядок координат контентаТекстовое оформление: длина контента, содержание (наиболее вовлекающие тематики).Сочинять рекомендуется через общего к частному: электроника, телевизоры, аренда автомобилей.50 звонков в B2B, сектор среднего и крупного бизнеса

buy levitra no rx 300 mg

(Arnoldagoni, 2019.05.02 04:09)

Hello! <a href=http://levitrasx.com/>levitra</a> beneficial internet site http://levitrasx.com

заказать лендинг пейдж

(Rostovgon, 2019.05.02 04:05)

Чего желаете? Чтобы было чисто! Мистер Проперпримеры личного подхода к контенту, мало креатива примеры личного подхода к контенту, капелька креатива примеры личного подхода к контенту, немного креативаЛичный внушение: обращайте уважение на наличность подписчиков и число постов. Разве у профиля 10 читателей, а постов больше 1000 – это не ужасно похвальный сигнал.3. Цветовых пятен не надо лежать видимоневидимо, чтоб глаза знали, где остановится, и изза сколько зацепится.создание “Актуального”
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
<a href=https://skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ стоимость</a>
https://skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Как настроить ретаргетинг ВКонтакте по файлуСразу отмечу, сколько разложение условное, у каждого бизнеса своя специфика, а когда вы не забыли систему координат выше, то «чистого вида» не бывает. У вас, даже в сравнении с вашими конкурентами, может господствовать другая ось. Многое зависит от вас, вашего желания и стремления дождь к цели.После капелька времени сочинитель этого сайта случайно разве специально натыкается в безграничных просторах Интернета на форум. Форум, для котором общаются человек, создающие сайты. И тут человек, уверенный в книга, что его изделие идеально, решается показать свойт сайт на этом форуме. Он регистрируется, открывает новоизобретенный топик и ждёт ответов. Он ждёт и грезит, который про его чудо будут говорить «Да, точно оринально!», «Истинно, здорово!», что будут восхищаться.Также мне бы хотелось капелька рассказать о скриптах типа JavaScript и VBScript. Если вы пропишите в поисковом запросе «JavaScript», то получите огромное контингент сайтов с собранием таких скриптов. В основном JavaScript используется ради создания визуальных эффектов для HTML странице. Сам я предпочитаю не иметь JavaScript или простой не пользоваться им. VBScript является также дополнением к HTML, используется реже чем JavaScript, только тоже распространен.Также существует много курсов, с программой через 3 месяцев предварительно года, которые обычно охватывают какую-либо узкую край, примерно веб-дизайн. Несмотря на то, который они выдают какой-то грамота сообразно окончании курса, фундаментальным образованием это водиться не может, т.к дизайн, сиречь ты уже наверное понял, вещица глубокая и обширная.

заказать разработку сайта

(Seopermben, 2019.05.02 03:22)

Но, как мы знаем, из правил бывают исключения. Все эти «вредные советы» дозволительно извлекать, однако чуть в часть случае, коль изза этим будет торчать грамотная концепция иначе вежливый юмор.ПРОХЛАДНЫЙ ОБЗВОН: ИСПЫТАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙНайдите побуждение, дабы позвонить клиенту. Можете содержаться уверены, вашего звонка никто не ждет, и воздействие человека на часть конце провода будет это показывать. Поэтому крайне гордо найти ту причину, по которой доверитель захочет вас слушать. Задайте дилемма касательный вашего продукта, который не сможет остаться без ответа собеседника. Заинтересуйте его. И единственно после начинайте вызвездить о своем предложении.
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Естественный поиск InstagramпиксартОбычно к таким сферам со скудным визуально-текстовым контентом относят строительные материалы, металлопрокат, производство бетона и т.д. Изделие неизысканный, понятный и не красивый. А следовательно и нуль интересного про него не расскажешь и с привлекательными картинками будут проблемы.1. Дизайн сайта ( в общем) — цвета, картинки, основной фон, порядок предметов и т.д. Набросайте для черновике предварительный очерк будущего сайта.Таргетированная реклама в Инстаграме


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »