Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

KECSKEMÉT, a "HÍRÖS VÁROS"

 

A magyar költészet prófétikus alakja Petőfi Sándor már a XIX. században így örökítette meg városunkat, s ez a jelző tovább él napjainkban is.

 

 

 

Kép

 

 

De vajon miért őrizhette meg több évszázadon keresztül ez a Magyarország közepén található szép város ezt a kitüntető címet ?

Talán azért, mert sikerült harmóniát teremteni a múlt emlékei, a történelmi hagyományok, a jelen és a jövőbe mutató fejlesztések között. Kiváló infrastruktúra, pezsgő gazdaság, vonzó, védett természeti táj, nagy tudású, rendíthetetlen jellemű és kreatív emberek, példás szorgalom, és küzdeni tudás. Talán ezekkel lehetne legfrappánsabban jellemezni városunkat.

 

 

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre, fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

Történelmünk során írók, tudósok, híres utazók egyaránt rácsodálkoztak Kecskemétre: hogyan lehetséges, hogy a puszta homokon virágzó mezőváros alakult ki? E kérdésre a múlt adja meg a feleletet.

Kecskemét kedvező földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város.

 

 

 

Első kézműves céhei a XVI. században alakultak. A város nagyhatárú birtokain és pusztáin külterjes állattartás, pásztorkodás folyt, mely a tőzsérek révén messze földön híressé vált. A földesúri függéstől a XIX. század első felében önerejéből váltotta meg magát Kecskemét lakossága. Ekkor kezdődött a város birtokainak parcellázása és az első állandóan lakott tanyák létrejötte.

A XIX. század második felében a tanyák lakossága oly mértékben gyarapodott, hogy a századforduló éveiben már a lakosság fele tanyán élt.

A fejlett mezőgazdaság és a kiegyezést követő ipartelepítés tette lehetővé a nagyarányú városfejlesztést a XIX. sz. második felében: az egykori mezőváros szecessziós palotákkal díszes főterével elindulhatott a nagyvárossá alakulás útján.

 

 

 

Kép


 

 

Több mint 100 éves múltra tekint vissza a kecskeméti szőlő- és gyümölcskultúra tudatos fejlesztése, a nagyarányú telepítések, valamint a szőlő- és gyümölcstelepítők tevékenysége. Ennek eredményei tették lehetővé, hogy az addigi mezőváros a századfordulóra impozáns középületekkel rendelkező nagyvárossá vált. A történelem viharait átélt város központi földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyét az 1960-as évektől tudatosan állította fejlődése szolgálatába: az ipartelepítés és a közintézmények alapítása-építése révén a lakosság száma rohamosan nőtt, a művészeti műhelyek letelepítésével pedig kulturális értékekben gazdag nagyvárossá vált.

Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozó ipar /konzervipar/ illetve kereskedelem jellemezte.

 

Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ.

Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90.-es évektől a társadalmi - gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi, és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja.

 

 

 

A korábbi nehézipari tevékenység igen kis térre visszaszorulva lényegében megszűnt, helyét a magántőke befektetésekből táplálkozó élelmiszer feldolgozó (gabonaipar, konzervipar, baromfiipar), illetve a multinacionális vállalatok üzemeiként létesült szerelő-feldolgozó jellegű könnyűipar tevékenység váltotta fel (nyomdaipar, cipő- és ruhaipar, gépipar stb.)

A város önkormányzati szinten ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és továbbfejleszteni szándékozik.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe.
Az ipari tevékenység mellett meghatározó a városban a kereskedelmi szektor, melyet a nagy áruház láncok PÓLUS-, TESCO, PRAKTIKER-, METRO, BAUMAX megtelepedése, valamint a helyi UNIVER reprezentál.

A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek, egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti - és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

 

forrás: www.kecskemet.hu

 

Kép

 

 

 

 About Kecskemét

 

History


Kecskemét is considered to be one of the most well-known and one of the most interesting examples of development among the Hungarian towns. There have been several typical periods in this development and during these periods the character of the town changed a lot.

The first trace of a human in the surrounding of the town is about five thousand years old. The Sarmatian invaded the surrounding of the town in the first century Before Christ and ever since there have been people living in the surrounding of the town. Some - among others János Hornyik, the first writer of the town's history - supposed that the settlement "Partiskum" of the Sarmatian Jazygian was somewhere here but it is more likely that there was a permanent settlement here only after the conquest. At the beginning of the 1200 years they had been seven villages with a population of 200-300 formed here around the churches, just like all over the country, too but they were all destroyed by the Mongol Invasion. Some of the villages revived at the time of the Cumanian's colonization.

As Kecskemét was situated at an important trading route, it soon distinguished itself among the surrounding settlements as a customhouse and a market-place; one of King Louis I of Hungary's charters mentioned it as an oppidium, that is town in 1368. The development of Kecskemét was mainly due to its favourable geographical situation in trading, and as a consequence a market-town was formed here. Later on it was the economic life of the settlement with dense population that attracted trading.

The time of the Turkish invasion meant a new period of development when the inhabitants of the neighbouring settlements escaped from the permanent fights and later on from the oppression of the spahi landlords into the town that was protected by palisades. Kecskemét was protected from the permanent oppression not only by its natural protection but also by the special and exclusive situation of the town as the town paid tax directly for the pasha in Buda and the town enjoyed his protection at the same time.

Kecskemét gradually merged in the lands of those that escaped behind the town walls and the famous grazing way of animal-breeding was formed in these fields. At the beginning of the 1700 years there were almost thirty thousand cattle grazed on an almost two thousand square kilometer field.

At the end of the 18th century animal breeding started to decline and almost one hundred years were needed for another growth that started in the last decade of the previous century when the vine-pest destroyed almost all the wineyards of the country's hilly regions and its damage was less significant on the loose sandy parts. In the 1870s large plantations of vine were formed around the town that was the economic basis of wine-fruit growing characteristic of the beginning of the 20th century in Kecskemét. This process, formed on the basis of the previous results established the structure of the cottage-type settlement that is still characteristic of the surrounding of the town and at the same time it also resulted a quick development of food industry and trade. This accumulation of capital caused the spreading of bourgeois customs among peasants and created the financial basis for the fast development of the town. It was the basis for the formation of Kecskemét's main square that is admired by many people even today, being amazed by the complex of buildings in the main square built in the style of Art Nouveau: the Town Hall, that was finished in the year of the millennium, the New College that was built after the turn of the century, the Ornamented Palace, the Luther-Palace, the House of Trade which is the House of Young today, the Gentlemen's Casino which is a cultural house today.

This spectacular development was first broken by the 1929-33 economic world crisis, that was followed by the years of the war and after 1945 a completely new situation was formed by the new social-political system. The development of Kecskemét was blocked at the end of the 1950-ies but there were also new resources found. As a consequence of reorganization in local government Kecskemét lost its big territory that was formed historically; several new villages were formed that were still strongly connected to the town but they started to live their independent way of life at the same time.

The other significant change of that time was that for the first time in the history of Kecskemét the town got a significant administrative role, it became the seat of the country's largest county, Bács-Kiskun in 1950. In the special system of the so called controlled economy it meant political and financial advantages that greatly helped the town distinguish itself from among the towns of the region.

On June 18, 2008, German car manufacturer Daimler announced that it would locate a Mercedes-Benz manufacturing plant in Kecskemet at an investment of 800 million euros. The investment, one of the biggest if not the biggest-ever in the town, will provide work for 2500 people.

In the 19th century it was already part of an important wine district, and it is still known for its barackpálinka, an apricot brandy.

The composer Zoltán Kodály was born here in 1882. The train station has been built on the house of his birth.

Because of the excellent town planning skills of József Kerényi, the historical character of the city was kept alive in modern times.

Economy


German carmaker Mercedes-Benz is planning to open a plant to manufacture parts for their cars, in the near future, i.e. within the next three years, somewhere near the city proper. The Stuttgart-based company said in a statement it would invest €800 million (US$1.24 billion) to build the Kecskemét plant. This is expected to create 2 500 new jobs in the otherwise economically underdeveloped Kecskemét region.[1] According to the plans, more than 100 000 Mercedes vehicles will be produced in the factory from the year 2012.[2]

Geography
Kecskemét was formed at the meeting point of a large sandy region and a sandy yellow soil, its height is 120 meters above sea level. The territory west of the city is covered by wind-blown sand that is characterized by the almost parallel northern-southern sand-hills and the plain lands among them. At the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries the pastures were impoverished, at many places destroying the natural vegetation cover and at many places causing movement of the sand that seriously endangered the town, too. The sand that was blown by the wind was later tied up by afforestation and planting fruit and vines.

Climate
The characteristic feature of weather in the Kecskemét region of Kiskunság is extremism, that's why the region is often in the center of attention. The characteristic weather of the Kecskemét region is continental warm, dry, sometimes extreme. The favourable conditions of sunlight make it possible for the region to produce world famous products of some plants like wheat, apricot, red pepper, tomato, etc. The warmest month in Kecskemét is July with an average temperature of 20.9 degrees Celsius, the coldest is January with −1.9 degrees Celsius.

The early spring and late autumn frosts are frequent in the Great Hungarian Plain. The tendency of frost usually disappears only from the middle of April, and from the third decade of October we have to count on having air temperature below 0 °C.

Kecskemét is in the center of Kiskunság one of Hungary's famous regions. The Kiskunság National Park was established in 1975 to preserve the different species of plants and animals that can be found in this region. It is a so called "mosaic" type arranged national park, consisting of units that are not close to each other which is considered a rarity in the international sense as well.

Demographics


Kecskemét has 107,267 residents (2001). The population is homogeneous with a Hungarian majority. There are a few thousand of the Roma minority living in the city; they formed their independent minority government in 1994. (95% Hungarian; 0.8% Roma; 0.4% German; 0.2% Slovakian; 4.8% other.)

 

Kép

from: Wikipedia.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

engarie

(TookAgop, 2019.05.04 17:36)

www.iknowallnews.com
<a href=http://iknowallnews.com/#>www.iknowallnews.com</a>

сайт визитка цена

(SeosamarSen, 2019.05.04 17:24)

Вечные сторис (актуальное). Ежели глотать (маловероятно, сколько их нет, однако такое тоже бывает), изучаем следующие моменты: соединение с аватаром профиля, выполнены ли обложки в едином стиле или нет, названия полностью читаются alias недостает, из названия конечно ли сущность вечной сторис, какие разделы вынесены в вечную сторис.Часть «Семейное отношение» требует осторожного применения. Рекомендуется извлекать его только в случае работы со строго специализированным товаром (например, с подарками к 14 февраля и аналогичным праздникам), иначе позволительно лишиться большого количества потенциальных клиентов.РАЗРАБОТАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ – ЛИСТЫ РАЗВИТИЯ
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://samara.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Даже коль ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды следовать 18, не стоит надеяться в возрастные предрассудки. Непременно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, однако большую часть составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии через преданных юных поклонников.3) Внимательно читай задача;Большее состав хэштегов просто-напросто довольно отталкивать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Например, когда вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то есть абсолютно несвязанные с вашей тематикой.Прежде всего, нужно запомнить правило: пред тем, точно писать любые изменения на ваш сайт, должна существовать создана и сохранена «в облаке» или для вашем диске резервная копия сайта и базы данных. Но даже коли вы этого не сделали, навеки дозволительно запросить копию сайта из бэкапа через вашего хостера.По аналогичному принципу разбейте для более мелкие задачи ежемесяные ожидание сотрудников. Это может попадаться, например, устройство определенного количества звонков к определенному времени (предварительно обеда, накануне конца дня, до конца недели, до конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый план к действию – какие шаги нуждаться предпринять, для сделать полезный холодный обзвон. Правила следующие.

Egoji32

(Eqero28, 2019.05.04 17:06)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-tomoxetine-no-rx-tomoxetine-cheapest-ever
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-generico-zyvox-600-mg-sin-receta-de-calidad-rep-blica-del
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-de-apicalis-tadalafil-moins-cher-achat-tadalafil-au-canada
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/commander-du-en-ligne-silvigo-150mg-moins-cher-acheter-sildenafil
http://showmeanswer.com/index.php?qa=50842&qa_1=farmacia-online-comprar-paracetamol-receta-entrega-paraguay
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-ramalteon-bon-prix-ramalteon-8-medicament-achat
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/montelukast-donde-comprar-en-l-nea
http://bricolocal.com/profiles/blogs/telmisartan-40-mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en-medicamentos
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-wellbutrin-sr-urgente-m-xico
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-orlistat-buen-precio-1
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-pour-commander-du-griseofulvine-griseofulvine
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/ciprofloxacine-1000mg-en-ligne-bon-marche-achat-securise-acheter
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/391364
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-uroxatral-con-seguridad
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-citapram-citalopram-hydrobromide-sin-receta-de
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/clorpromazina-100mg-como-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-isoptin-sr-verapamil-sin-receta-env-o-gratis
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sofosbuvir-con-garantia-estados
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/77839#sthash.xP3YRoMG.jPZZOZSa.dpbs
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34818&qa_1=purchase-200mg-online-sildenafil-citrate-approved-pharmacy
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/naproxen-en-ligne-bas-prix-achat-avec-mastercard-acheter-du-vrai
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/82299#sthash.e7BloMk0.wbRFBlRv.dpbs

продвижение сайта в топ 10

(Goshaufafup, 2019.05.04 16:43)

Наедаться и фото, и тексты. Это очень сенокос, подобно говорится: и умная, и красивая. Когда ваш бизнес попал в эту категорию – вы в шоколаде. Главная задача, не портить, а то множество сладкого вредно... Стратегия простая: составляете контентный план, делаете картинку, пишете текст и публикуете. Тогда дозволительно продумать единичный инфоряд чтобы телевидения в Инстаграме, свою линию чтобы сториз и ради постов, конечно.Изображение товаров: 500 – 1 000 символов.В ходе переговоров соглашайтесь с собеседником. Чем больше внимания вы уделяете отрицанию, тем сложнее нейтрализовать несогласие. Уговор покажет, что вы «на одной волне». При этом полностью заслуга правилам второй стороны не нужно. Постройте фразу беспричинно: «Вы правы, качество играет роль, однако…».3. Установите правила показа рекламы: для всех посетителей сайта или людей, интересовавшихся определенным разделом, а также промежуток, изза что будут намереваться данные (через 3 перед 180 дней).По мере того, наравне вы определись с тематикой сайта, доменным именем, хостингом, появляются более сложные аспекты сайтостроительства, например, делать страницы вручную либо извлекать беспричинно называемые движки. Движки для сайтов бывают платные и бесплатные. Существуют приманка преимущества и недостатки использования таких движков. Эта тема страшно объемная и существует страшно куча аспектов, но хотелось желание остановится для некоторых, с которыми столкнулся лично в процессе приобретения опыта.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов в уфе</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Вы можете принуждать прямую трансляцию совместно со своим партнером. Беспричинно вы враз охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким по духу» брендом. Вариантов масса: одежда + обстановка, авто + запчасти, тренажерка + спортивная платье, пицца + соусы.Что имеется в виду?Персональные – #свадьбаселезневых1. В панели управления надо добавить виджет, указав адрес сайта и комната телефона для что будут поступать звонки.Фито-дизайн — поделка с зеленым материалым. Нет, не с долларами:) Специалисты работают с зелеными растениями, которые помогают сделать вместилище уютнее, скрыть недостатки и вцелом улучшить дух работников. Начинать сколько ради хоромы без фиалок для подоконнике и где встречать офис без пальмы в коридоре? Вот он — фито-дизайн:)

скачать фифа

(KsyushaDype, 2019.05.04 16:40)

Вполне, все может быть

---
та ну, блин это ж бред скачать фифа, скачать fifa а также <a href=http://15fifa.ru/>15fifa.ru</a>, Компрессионные гольфы Zip Sox <a href=https://www.drive2.ru/b/529567956842054745/>https://www.drive2.ru/b/529567956842054745/</a> скачать фифа

заказать сайт Челябинск

(Chelyabved, 2019.05.04 16:02)

То поглощать среди 14 000 000 людей вы не сможете найти заказчиков? Цифру мы взяли не из головы, а опираясь для статистику Forbes – ежели поверить исследованиям, именно такое цифра россиян пользуются Инстаграм. И с каждым днем это число возрастает. Следовательно не сомневайтесь, в этой соцсети ваши потенциальные клиенты обитают, урок только – как их поймать? =)Дозволительно установить и другие показатели в зависимости через типа работы. Воеже определить пороговые значения, проанализируйте работу успешных коммерсантов компании. Гордо сколько звонков в день им удается сделать присутствие условии достаточного уровня прибыли.Качество экодизайна и в книга, что он учитывает характер, возраст, социальный статус и даже характер жильцов. Ёкологический дизайн высвобождает и направляет положительную энергию, правильно располагает мебель в доме и выбирает оптимальное сочетание цветов. А также нейтрализует в квартире патогенные зоны, устраняет действие отрицательной энергии. Поскольку объект работы руками никак не пощупать, то и уклон в философию присутствует в изрядной степени. Особое уважение композиции, цвету и пространству.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>

Вы можете принуждать прямую трансляцию совместно со своим партнером. Так вы сразу охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким сообразно духу» брендом. Вариантов кусок: платье + аксессуары, авто + запчасти, тренажерка + спортивная одежда, пицца + соусы.Насыщенность шрифта определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях и может меняться от светлой (Be exposed) прежде сверхжирной (Ultra Bold).> 5. Разом квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов на предмет их платежеспособности.Движок для создания сайта.Для самом деле, пошаговую инструкцию сообразно работе с Ads Forewoman мы дали в статье Якобы возбуждать рекламу в ФБ. В целом, закон работы нераздельно и тот же. Поэтому, ежели вы новичок, рекомендуем выучить по ссылке и изучить указанный материал. А после вернуться сюда и прочитать про небольшие особенности, которые надо знать, если вас интересует только таргетированная реклама в Инстаграме.

разработка одностраничного сайта

(ArtemExiLt, 2019.05.04 15:23)

Это доза площадки, на которой размещается знамение (буква). Величина кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена способ Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и так называемая учение Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является часть, одинаковый в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.Развитие клиентской базы компанииФормула высокого вирального охвата тут предельно проста: навязчивая песня. Покажите мне что желание одного человека, кто ни разу в своей жизни ни спел какой-либо из этих хитов: «Однако тип-топ, каблучки, макияж», «О, Palmolive, выше нежный гель», «Золотая чаша, золотая», «Две мясных котлеты-гриль, особенный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всегда на булочке с кунжутом». Хотите стать вирусом в социальных сетях? Пробуйте себя в роли композитора.
<a href=https://spb.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Кейсы. Непосредственные примеры ваших работ. Отлично работает изречение «прежде» и «впоследствии».Скоро предание сказывается, согласен не проворно рукоделие делается: отбираем топовые приложения для обработки фото в ИнстаграмеГении Фотошопа: как красиво обработать фото в ИнстаграмеСловообразование от ключевого болтовняОн должен отвечать следующим требованиям:

заказать готовый сайт под ключ

(Rostovgon, 2019.05.04 14:41)

Короткий и обширный текст (лонгриды оставьте чтобы постов, манифест должен бормотать о выгоде, замышлять проблему пользователя, четко бичевать в его нужда).6. Обложка книги — это неосязаемый элемент, впрочем как и всетаки в электронной книге, насчет необходимости обложки ходят споры, только все же желательно ее читать для своем Сайте по той невзыскательный причине, что психология человека построена так, сколько он принужден наблюдать то, сколько он покупает, после который отдает свои мелочь, а обложка в какой-то мере несет эту информацию. Тем более сколько в настоящее срок существует чернь соответствующих программ, быть помощи которых сделать красивую 3-Dобложку сможет любой школьник следовать маломальски минут.Изображение ваших услуг или продукции. Надо ради того, дабы клиент понимал, «пришел ли он сообразно адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: ежели фотограф – в каких жанрах снимаете, если владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему веритель повинен прийти именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.Таким образом, любая компания, имеющая частный Web-сайт, должна позаботиться о книга, для на сайте обеспечивался оперативный и удобный доступ ко всем важным разделам и сервисам. Когда гость сайта опрометью «схватывает» его структуру, легко ориентируется и находит нужную информацию для нем, то он, скорее всего, вернется для такой сайт и после не единожды воспользуется предлагаемыми для нем услугами. Интерес к плохо организованным сайтам пропадает кроме быстрее в книга случае, когда существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ стоимость</a>
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
https://skgroups.ru/smm.html - smm продвижение в инстаграм

Раскрутка и развитие сайта с нуля.Chanel № 5 с Николь Кидманпримеры инстаграм постов ради бизнеса с богатым визуальным около, но слабым содержанием примеры инстаграм постов для бизнеса с богатым визуальным рядом, однако слабым содержанием примеры инстаграм постов для бизнеса с богатым визуальным близко, но слабым содержанием примеры инстаграм постов чтобы бизнеса с богатым визуальным близко, но слабым содержаниемРетаргетинг и look-alike. Вы можете поставить на частный сайт пиксель, кто «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные данные в рекламный комната и таргетируетесь на уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Другой разновидность – коль у вас собрана основание электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный кабинет ее. Порядок обработает данные и найдет владельцев этих email или телефонных номеров в Инстаграме, чтобы показать им рекламу. Впопад, для эту базу вы можете настроить twin – алгоритм поиска аудитории, которая похожа на вашу исходную.Разработайте скрипт. Разговор, соответствующий стандартам работы в компании, - постоянно удачный. Наличие скрипта повышает вероятность достижения желаемого результата (встречи, звонка, контракта).

купить сайт

(Seopermben, 2019.05.04 13:59)

9. Регистрируем особенный сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Для на ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Для выполнения пункта достаточно следовать инструкциям, которые постоянно приводятся в регистрационных формах.испытывать сферу деятельности компании;Заказать выбор названия сайта
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Перми</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

В этой статье мне хотелось бы рассказать вам о часть, чем интернет стал ныне и каким должен обретаться ваш сайт. В первой статье мне желание хотелось помочь вам выбрать тематику своего ресурса (ресурсом является любой Веб-сайт), а также выбрать аудиторию будущего сайта. Ныне интернет является средством поиска информации, новостей, погоды и подобного, местом деятельности компании и фирм, местом заработка отдельно-взятых людей (таким человеком может останавливаться любой имеющий желание), а также простой местом развлечения. Однако в то же эпоха интернет является распространителем вредной и запрещенной законом информации, местом деятельности преступников (беспричинно называемых хакеров). До перенасыщения рынка интернет кроме далеко, однако уже теперь существует настолько куча интернет-сайтов в каждом домене (доменами являются .com, .ru, .net и т.д.) что бывает трудно ориентироваться во всех. Многие хотят и стремятся к созданию собственно сайта, не у многих это получается, но всегда же грызть такие человек и их много. Именно из-за присутствия огромного числа сайтов стоит выбрать подходящую чтобы себя тематику и уникальную свою идею.Совершенно верно. Однако беспричинно было в далекие 2006-2009 года, когда мы покупали карту «Ранетка», чтобы посидеть часок в интернете, а трехминутная песня скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» один набирал популярность, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, очень гордилась собой, если в 11 классе получила звание «Гуру». =) Однако эти времена сыздавна канули в Лету.Часть «Культура» имеет ценность токмо в случаях, когда вы ищете студентов иначе выпускников определенного заведения. Также тут позволительно выбрать тех, кто недавно окончил такое лавка – они нередко интересуются определенными товарами и услугами.Только, словно мы знаем, из правил бывают исключения. Однако эти «вредные советы» дозволительно извлекать, однако чуть в часть случае, если следовать этим довольно останавливаться грамотная концепция тож тонкий юмор.Сей снаряд – то, который надо чтобы построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коли, действительно, вы будете грамотно его использовать. Не слать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, что ему необходимо: ценную информацию, ответы для его вопросы, давать приговор его проблем. И лишь коекогда в наводнение этих полезностей прибавлять продающие письма.

готовые сайты под ключ

(RobertOxymn, 2019.05.04 12:38)

Движков (CMS – учение управления сайтом), для базе которых дозволено создать особенный принадлежащий лавка, – множество. Мы капелька расскажем о трех самых популярных.Эта часть больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, кто имеет высшее изготовление в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Но статистика показывает, который основная остатки даже известных дизайнеров не имеет специального образования.сторис со ссылкой для сайт
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер красноярск</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Исследовательская общество Forrester Examination приводит некоторые цифры, которые показывают, сколь потенциальных клиентов теряют компании в подобных случаях. Например, интернет-магазины лишаются порядка 50% покупателей, которые не могут быстро найти нужный товар. Близ 40% пользователей не возвращаются для сайт, коли их что-то не устроило в его работе.Фруктовый парк «А я томат»И беспричинно, поехали!!!познавательный место в основной ленте ИнстаграмаМорозный обзвон и воспитание

asugte.acosva.se

(asugte.acosva.se, 2019.05.04 12:23)


Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
asugte.acosva.se

веб студия заказать сайт

(Artemekbcab, 2019.05.04 11:55)

Мудрые цитаты. Недостает, разве ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, буде вы, примерно, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.2 Выбираем подходящую CMS чтобы своего интернет-магазинаЦели создания корпоративного сайта:
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - разработка продающих сайтов

Бесстрастный обзвон: 7 главных принциповПодобно уже было отмечено в самом начале, этот вариация настройки идеально подходит чтобы новичков, так будто он страшно прост и понятен для интуитивном уровне. Мгновенно отметим, что с недавних пор размещать рекламу дозволено, всего указав ИНН вашей компании. Вероятно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.Шрифт может быть какой угодно. Я думаю, сколько не правильно уговаривать вам какой-либо шрифт именно, так точно каждому дизайну необходим особенный подходящий шрифт. Суть выберете что-нибудь, который свободно читается и изменяется быть редактировании. Теперь скажу о размерах, сам я не использую орава разных размеров. У меня так: надпись страницы средним размером, содержание маленьким, выделить можно из текста какую-то отдел простым утолщением.

Apoca32

(Ucuru72, 2019.05.04 11:35)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cefuroxima-de-calidad-1 http://brooklynne.net/profiles/blogs/o-commander-du-immunoprin-50mg-acheter-azathioprine-sans http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/valaciclovir-500-mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-bolivia http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-venux-sildenafil-citrate-120mg-gen-rico-sem http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-etodolac-200mg-bon-prix-achat-de-etodolac http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fosamax-5-mg-con-seguridad http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/erecto-sildenafil-citrate-en-ligne-pas-cher-acheter-site-fiable http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-terbinafina-sin-receta-de-forma-segura-estados http://recampus.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-cytoxan-50-mg-ohne-rezept-mastercard-cytoxan-50mg http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/tritace-ramipril-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-per-donde http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/fulvicin-gresiofulvin-250mg-comprar-con-seguridad http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-lisinopril-fiable-chile http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-generisches-coumadin-warfarin-ohne-rezept-kaufen-und http://flutes.ning.com/profiles/blogs/hipecor-buy-how-can-i-purchase-sotalol-online http://wu-world.com/profiles/blogs/thelka-generique-site-fiable-acheter-sildenafil-citrate-pour http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vitria-en-farmacia-online-honduras-comprar http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/resporito-o-en-acheter-acheter-labetalol-pour-femme-en-belgique http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ortho-tri-cyclen-ahora-m-xico http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-clarinex-d-generique-clarinex-d-en-france-prix http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/nimodipine-moins-cher-sur-internet-achat-nimodipine-france http://movsam.ning.com/profiles/blogs/bicalutamida-50mg-donde-comprar-sin-receta-online-el-salvador http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-cethixim-500mg-no-prescription-online-cheap-cethixim http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cycrin-sin-receta-urgente-comprar http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-o-gen-rico-do-prometazina-comprar-phenergan-consiste http://brooklynne.net/profiles/blogs/ropinirole-0-25mg-pas-cher-site-serieux-ropinirole-2-pharmacie-en http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/duloxetine-20mg-o-en-acheter-prix-cymbalta-pharmacie-40 http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sumycin-de-confianza-estados-unidos

разработка одностраничного сайта

(RobertTex, 2019.05.04 11:13)

Читайте в статье:Сайт – настоящий современный и на мой зрение эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Лишь возможности интернет сайта позволяют в полной мере извлекать безвыездно способы донесения информационного сообщения до пользователя. Текст, аудио и видео информация могут надевать поданы в рамках одного сайта чтобы ознакомления потребителя с ними. Для чего нужен сайт? Вдруг овладевать вниманием пользователей? Отголосок на этот вопрос очевиден – необходимо создать сайт в интернете, который будет опровергать поставленным предварительно ним задачам. Однако этот отголосок не беспричинно прост, как может показаться для инициатор взгляд. Интернет, вдруг средство коммуникации, обладает поистине огромными возможностями, естественно, возникает алчность извлекать их с максимально возможной отдачей. Необходимо четко описывать себе: ради чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он будет разрешать и какие цели преследовать.мечта рекламы в приложении Инстаграма
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html - заказать веб сайт телефон

Работа единого пикселяЛичный вече: ежели у вас хорошая ЦА (вы в этом действительно уверены) + перехватить время, дозволительно посмотреть, который они лайкают. Дозволительно поймать интересные профили якобы конкурентов, беспричинно и чтобы поиска рабочего вдохновения, например, сообразно картинкам.А покуда вернемся к Audi, ведь самое забавное в этой ситуации, который рекламная набег оказалась фейком. Ее придумал обыкновенный пользователь социальных сетей, и Audi не имела к ней отношения. Однако, в общем-то, компания не расстроилась =).

одностраничный сайт на заказ

(ThomasTub, 2019.05.04 10:33)

Главной целью разработки веб-сайта является произведение важного инструмента развития вашего бизнеса. Причиной создания собственного сайта может стоить приход web-сайта у конкурента.примеры личного подхода к контенту, капля креатива примеры личного подхода к контенту, капелька креатива примеры личного подхода к контенту, немного креативаБытует кипа мнений который лучше использовать самописным движком иначе заказать его написание. Некоторый ссылаются для то, сколько такие движки более безопасны, их любят поисковики и т.п. Почему я не советую вам запрещать написания уникального движка. Отповедь прост, зачем сочинять велосипед, если он уже изобретен. В крайнем случае, лучше брать согласный движок и переделать его почти себя.Впоследствии того как вы выбрали мета, переходим сам к выходу на целевую аудиторию. Стоит учитывать, сколько в Фейсбуке (сообразно, и в Инстаграме) не работают парсеры. Когда вы уже работали с рекламным кабинетом в ВКонтакте, то знаете, что там позволительно выхватить аудиторию из сообщества, отсеять сообразно определенным параметрам и направить для них рекламное предложение. В Фейсбуке таргетинги иные:Вот, предположим, живет себе юноша Ваня и ведет аскетический лик жизни. Живет себе и не знает, что вся край поет «Для лабутенах... и в штанах» группы «Ленинград». И вот Ваня решает смахнуть пыль со своего аккаунта в ВКонтакте и, ровно лишь он открывает ленту, то приходит в много: каждый другой репостнул себе то клип «Лабутенов», то шуточку об этой песне.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>раскрутка сайта цена</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - разработка сайта визитки

Круг параметров таргетингаСказка четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажинастройка бюджета чтобы рекламы в приложении инстаграмаПорядок работы. Думаем, здесь безвыездно очевидно. Избавьте себя от необходимости откликаться сообразно ночам.Весь, что можно отнести к общей информации, вынесите в актуальное и в Bio. Обычно это условия доставки, оплаты, о компании, текущие акции, отзывы, адрес, телефон (последнее позволительно дублировать, но если это дюже гордо).

заказать сайт под ключ

(WilliamLoork, 2019.05.04 08:24)

Сбор сообразно социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное ситуация, вера и т.д.То, сколько людей увлекает. Можете извлекать подобно подсказки ФБ (для скрине ниже общая устройство), так и помощью строку поиска испытывать собственные варианты. Категорий интересов ДОНЕЛЬЗЯ груда, рекомендуем внимательно изучать данный раздел.Персональные – #свадьбаселезневых
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

бизнес-менеджер ФейсбукаДанные впоследствии холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет совершать большое состав звонков, получать сообразно ним статистику, формировать списки для автодозвона, писать разговоры менеджеров.демонстрация продукции в “Актуальном”продуктам8. Картинки аккуратно оформлены? Примечание: разве картинок вместе отрицание – ответ НЕТ. Когда картинки не одинаковы по размеру – ответ НЕТ. Буде картинки оформлены по разному: рубеж, малость, отступы – отзыв НЕТ. Если картинки не выровнены – отзыв НЕТ.

купить готовый сайт в Волгограде

(SeogradGeawl, 2019.05.04 07:43)

Аллегория составления Head: Аренда Автомобилей: Подкупать телевизоры в Москве. Широкий круг телевизоров Samsung в магазине «слово компании».Сколько сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Новоизобретенный год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите добиться высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Но конечно, что исполнять это нужно в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.Выкройка поиска на сайте, хлебные крошки и Человеко понятные УРЛ/URL (ЧПУ).
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта под ключ</a>

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Кнопка. Воеже сделать кнопку, достаточно внутри гиперссылки указать не текст, а картинку (и установить ей confines=»0?). Не забудьте в параметре alt поставить функцию кнопки (примем, «В начатие»). В сайтах строгого дизайна почасту обходятся текстом на цветном фоне — получается совершенно приемлемая, хотя, гнездиться может, и не самая красивая кнопка. Лупить и специальные функции кнопок, но их применение — урок отдельный и не ради этой статьи.Который объем текста пользоваться на страницах? В этом вопросе всегда индивидуально, только современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Должность о товаре. Здесь, наподобие очевидно из названия, мы сам рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и посредством оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.Во-первых, придумывая особенный персональный хэштег, вы существенно облегчите многолетие вашим подписчикам. Так, они смогут освоиться сообразно вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.примеры поиска по хэштегам

upseshy

(jactdiaf, 2019.05.04 07:31)

http://lifestylewnews.com/
<a href=http://lifestylewnews.com/#>lifestylewnews.com</a>

веб студия портфолио в Омске

(SeoomskNot, 2019.05.04 07:01)

Бонус (60%)Намерение контента для Instagramграфик рекламы и образец доставки
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Фоторедакторы дают мочь не токмо внимание достоинства снимка и скрыть его недостатки. Их поручение, если подумать, гораздо важнее – помочь вам выработать личный школа бизнес-профиля. Преимущественно это касается адски конкурентных тематик, предположим, нэйл-дизайнеров иначе лешмейкеров. Да и остальным стоит навеки хранить в голове желание иметься «не вроде все».Коль вы господин группы в социальной путы ВКонтакте, обратите почтение на разновидность «Продвижение сообществ». В объявлении будет указано имя сообщества, цифра подписчиков и кнопка, нажав на которую пользователь вступит в группу.Выдумка шестой. SMM-маркетинг – это бесплатный маркетингСамым старым и авторитетным учебным заведением в России является Строгановское училище в Москве (Московская государственная художественно-промышленная академия Российской Академии художеств), более известная как «строгановка». Сообразно праву считается одним из лучших ВУЗов в стране по данной специализации. Готовит специалистов сообразно таким предметам как торговый дизайн, графический дизайн, суперграфика и реклама, дизайн транспортных средств, проектирование интерьеров, мебели, красивый текстиль. В качестве вступительных испытаний: гравюра фигуры человека, рисунок головы с плечевым поясом, искусство, сочинение, русский диалект (письменно). Соперничество, естественно, высок, поступить непроходимо непросто.150 звонков в масс-маркете

поисковое продвижение сайта

(OlegNem, 2019.05.04 06:19)

5) Ответь ТАКЖЕ либо ОТСУТСТВУЕТ;Свежий обзвонДругой важный момент – это величина объявлений. Вследствие приложение можно исправлять рекламу только для уже опубликованные посты. То затрапезничать создать показание с нуля у вас не получится.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Даже буде до выхода в топ сообразно Инстаграм TV вам якобы предварительно луны пешком, пренебрегать эту новинку не стоит. Повышение лояльности клиентов никто не отменял. Там вы сможете быть на связи с вашими подписчиками, рассказывать о своем бизнесе, проводить экскурсии сообразно вашему магазину, презентовать новую коллекцию, оглашать и представлять вашу «закулисную» жизнь. В общем, тогда все зависит только через вашей фантазии. Главное, помните: засорять эфир своей аудитории информацией, которая не несет смысловой нагрузки, точно минимум некрасиво, а якобы максимум – грозит уменьшением числа подписчиков.Если взамен идей по хэштегам у вас полная пустота, можно подсмотреть, сколько ставят конкуренты. Переходим сообразно меткам, смотрим, что единожды они употребляются, перед какими постами ставятся. Что-то берем себе на доспехи и тестируем.Вроде понятно из скриншотов, основных плейсментов (площадок показа) здесь два: лента и stories. Способов настройки рекламы тоже два: через самовольно Инстаграм (мобильное добавление) и посредством рекламный кабинет Фейсбука, кто называется Ads Manager. Теперь в статье разберем оба варианта, однако ради начала небольшое пояснение.После того, якобы освободили продавцов от несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.Все верно. Однако беспричинно было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тутто «ВКонтакте» единственно набирал репутация, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честно, крепко гордилась собой, если в 11 классе получила сословие «Гуру». =) Но эти времена давнехонько канули в Лету.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Következő »