Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 A kecskeméti Nagytemplom

 

Kép

 

Hivatalos nevén Urunk Mennybemenetele Társszékesegyház Kecskemét város és a Kiskunság legnagyobb temploma.

 

A római katolikus templom 1993 óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  társszékesegyháza.

 

Az építés története

1774 és 1799 között épült Osvald Gáspár, piarista szerzetes tervei szerint, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. A kivitelezési munkákat Fischer Boldizsár irányította. A hajót ekkor még csak zsindellyel fedték. A tetőzet ácsszerkezetét Hausperger Márton kecskeméti mester készítette. A toronysisak 1803 - 1806-ban készült. A rajta lévő rézlemezburkolat 59 mázsát nyom. A torony 1819-ben leégett, s csak 1863-re készült el mai, igen jó arányú formájában. A helybeliek Öregtemplomnak nevezik. Ez az elnevezés megtévesztő, hiszen a tér másik oldalán álló Szent Miklós-templom sokkal „öregebb” nála. Az elnevezés a kecskemétiek jellegzetes népnyelvéből fakad, miszerint az „öreg” szó nagyot, monumentálist is jelent.

Óratorony

Tornya 73 méteres magasságával a város legmagasabb építménye. 35 méter magasan elhelyezkedő, nyáron látogatható tűzfigyelő erkélyéről páratlan kilátás nyílik a városra. Óraszerkezete – melyet 1889-ben készített a Johann Manhardt királyi udvari toronyóragyár – az ország egyik legrégebbi ma is működő órája, s egyben hazánk legnagyobb számlapú toronyórája. Az ez alatti boltíves rácsos ablak mögött ma nem a harangok laknak, hanem egy fűthető (tűzfigyelő) szoba van berendezve. (A harangok az erkély alatti téglalap alakú rácsos ablak mögött laknak.) A 242 centiméteres nagymutatóval rendelkező óra 112 éve kiváló pontossággal jelzi az időt. A percmutató félpercenként mozdul előre. Ugyancsak kifogástalanul működik az ütőszerkezet, mely negyedóránként harangkondulással jelzi az idő múlását. Óraütéskor 4 kilónyi súlyok kondítják meg a harangokat. Az órát reggelente egy félméteres kulccsal kell felhúzni. Egészen az 1960-as évek végéig ez volt a város egyetlen köztéri órája. Az utóbbi 20-30 évben több kecskeméti templomra és középületre került fel óra.

Domborművek, szobrok, emléktáblák

A bejárat fölötti szoborcsoport azt ábrázolja, amint Jézus átadja a Mennyország kulcsát Szent Péternek. A torony melletti mellvéden a négy evangélista szobra (Lukács, Máté, Márk, János) hívja fel magára a figyelmet. Mindegyikük kezében könyv és íróeszköz van, de megtalálhatóak egyedi jelvényeik is. Máté: angyal, Márk: oroszlán, Lukács: ökör, János: sas. A templom külső falán, a torony alatt három emléktábla található: a 1848–49-es forradalom és szabadságharcé, az I. világháborúban és a II. világháborúban elveszett hősöké. A főhomlokzat fülkéiben Szent István és Szent László király, a timpanonban a Patrona Hungáriae (Magyarok Nagyasszonya) domborműve látható.

Kinézete, külseje

A timpanonig klasszicista, ión féloszlopok húzódnak. A tornyon a korinthoszi fejezetű lizénák (szögletes féloszlopok) egészen a sisakig fölnyúlnak. A vörös márvány bejárat és a timpanon között boltíves ablakot láthatunk. Az oldalhomlokzatok egyforma kiképzésűek. A toronytól (főhomlokzattól) számolva az első részen a homlokzat többi részéhez képest kiszélesedő szakasz van. Tetején áll a már említett 2-2 evangélista szobra. A második és a harmadik szakasz egyforma kiképzésű. Itt fölül kisebb, alul nagyobb boltíves ablakok vannak. A negyedik szakaszon hatalmas, szintén boltívesen záródó ablak látható. A hátsó homlokzatnál szögletes szentélyben záródik az épület.

Kép

Belseje

Belseje monumentális, háromboltszakaszos, 62 méter hosszú, 25 méter széles, kb. 20-25 méter magas, 22 000 m³ légterű, 6 oldalkápolnával szegélyezett, késő barokk stílusú, meglehetősen gazdagon díszített tér. A falfelület díszítményeit Lohr Ferenc, a két mennyezetfreskót, a kupolafreskót, a szentélyfreskót, illetve a belső tér egyéb bibliai alakjait Roskovics Ignác alkotta meg. A bejárattól számolva a legelső mennyezetfreskón a kecskeméti Öregtemplom hatalmas tornyát Mihály és Gábor arkangyal karddal és liliommal őrzi. A középső freskó a város védőszentjét, Szent Miklóst ábrázolja jellegzetes pásztorbotjával, amint egy öreg pásztor kecskegidát ajánl fel neki. Fölöttük Kecskemét címere látható, melyet egy angyal tart. A szentély felőli kupolafreskó az eddigi kettőnél jóval nagyobb, 14 méter átmérőjű, magyar szenteket, királyokat, boldoggá avatottakat ábrázol, amint Máriának, Magyarok Nagyasszonyának hódolnak. A freskón jelen van: Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Imre, Szent István, Szent László, Szent Kinga, Boldog Gizella, Szent Adalbert hittérítő, Boldog Özséb (a pálos rend alapítója), Árpád-házi Boldog Ágnes, Magyarhoni Boldog Ilona, Boldog Gertrúd, Szent Mór püspök, Boldog János hitvalló, ferences rendi szerzetes, Szent Gellért, Boldog Asztrik, Magyarhoni Boldog Pál, Szent Kapisztrán, illetve Hunyadi János serege.

Mellékoltárok

A templomban 6 mellékoltár (oldalkápolna) van. Baloldalt az első Szent Józsefet ábrázolja, Merész Gyula alkotása (korábban Szt. Erzsébet oltára állt itt). A második oltár a templom legszebb és legértékesebb mellékoltáraként számon tartott, Mária képzeletbeli kecskeméti látogatását megörökítő oltárkép. A kecskemétiek ezt nevezik „Barackvirágos Máriának”. Elődjét, a Szt. Mihály oltárt elszíntelenedés miatt kellett lecserélni a jelenlegire. A díszes szószék mellett álló, a 7 oltár közül a legrégebbinek számító oltárkép a Szent István oltár. Azt ábrázolja, amint az egyházalapító István felajánlja a szent koronát Máriának. A jobb oldali oltárok közül a bejárathoz legközelebb áll a Fájdalmas Szűz Anya oltárkép. A Jézus holttestét ölében tartó Máriát ábrázolja. A középső a Jézus Szíve oltár (régen Szt. Margaréta oltár állt itt), míg az utolsó, a szentélyhez legközelebb eső oldalkápolna oltárfestménye a Péter-Pál oltár. Pétert és a tőle búcsúzó Pált ábrázolja. A szentélyt a hajótól elválasztó diadalíven, a két oldalsó oszlopcsarnok végében Szent Péter (baloldalt) és Szent Pál (jobboldalt) alakját elénk vetítő freskók láthatóak. A sekrestye bejárata fölé a plébánia régi pecsétjének felnagyított mása került. Baloldalt áll még az 1790-ből származó szószék, melynek talapzatán gyümölcscsokor van.

A szentély

A templom leglendületesebb része a szentély és az ott található, 1778-ban festett, 24 m²-es főoltárkép, amely Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. Innen ered a templom titulusa is (Krisztus király mennybemenetele). Az eredeti főoltárképet, mely a mostanival azonos témájú, Falkoner Ferenc készítette. Most a bejárattól jobbra van felállítva. A szentély kupoláján lévő, az Apokalipszist (Világvégét) ábrázoló freskón az Atyát megtestesítő figurát láthatjuk. Fölötte pedig a Szentlelket szimbolizáló galamb van.

Orgona

A bejárat felett tág karzat magasodik, mely nemcsak a katolikusoknál megszokott kórusból áll, hanem két oldalt, az oldalhajók fölött is, nagyjából a templombelső feléig húzódik. A kórus teljes egészét kitölti a templom méreteihez méltó, hatalmas orgona. Három manuállal, pedálsorral és 48 regiszterrel rendelkezik (1. manuál: 12 regiszter, 2. manuál: 10 regiszter, 3. manuál: 13 regiszter, pedálmű: 13 regiszter). A 3312 sípos orgona hangversenyek tartására is kiválóan alkalmas. A templom első orgonája 1 manuálos, 12 változatú volt. A pesti Invalidusház templomából került ide 1784-ben. 1885-ben Országh Sándor-féle orgonát építtetett az egyház, mely 3 manuálos, 33 regiszteres volt. 1911-ben hatalmas földrengés rázta meg a város épületeit, ennek következtében az orgona is jelentős sérüléseket szenvedett. A károkat a jó hírű pécsi Angster-cég javította ki, majd 20 évvel később a teljes orgonát újjáépítették. A munkálatokat ismét az Angster orgonaépítő manufaktúra végezte. Ekkor 3 manuálos, 47 regiszteres volt. Sajnos az idő és a technika előrehaladtával 1992-re elavult orgonává vált, ezért teljes, úgynevezett generál átalakítást végeztek rajta. A teljes hangszert újjáépítették (kivéve a sípokat), illetve egy új regisztert kapott.

A kripta

A templom alatt kripta húzódik. (A kripta padlózatától a torony hegyén lévő kereszt csúcsáig 76 méteres a templom.)

Harangok

Jelenleg három harangja van a templomnak. A nagyharang Szentháromság tiszteletére szentelt, 2483 kilós, C hangú, átmérője 160 cm, Schaudt András öntötte 1852-ben. A harangnak különösen gazdag históriája van. Ugyanis a nótában szereplő „kecskeméti Öregtemplom nagyharangja” 1819. április 2-án tűzvész következtében megolvadt. Ennek emlékére minden év április 2-án, este fél 9-től 9-ig szólnak a kecskeméti harangok. Külsején latin nyelvű felirat van, ami magyarul így hangzik: „Amikor április 2-án, azon a gyászos éjszakán, a toronnyal együtt ez a templom és a város nagy része is elhamvadt a tűzvészben, én is megsérültem. A tanács és a kecskeméti római katolikus nép, melyet kellemes hangommal 1694 óta gyönyörködtettem – mivel a balsors először 1819-ben, majd huszonkilenc évvel később újból megrongált – a kedvező sorsfordulat beálltával, megnagyobbítva, a Szentháromság tiszteletére újra öntetett 1852-ben”. Eredeti súlya 4434 font (1kg=0,56 font).

A középső harang, az úgynevezett Boldogasszony-harang, 618 kg súlyú, Fisz hangú, átmérője 105 cm, Walser Ferenc készítette 1929-ben. Feliratának részlete: „Boldogasszony anyánk oltalmazd hazánkat és városunkat”. Külsején Szűz Mária látható a gyermek Jézussal. Ez a harang szól delente, a Nándorfehérvári Diadalra emlékeztetve. Legkisebb harangja a 151 kilós lélekharang, melyet a Szentlélek tiszteletére szenteltek. Hangja: Disz, alsó átmérője 65 cm. Ahogy az előbbit, ezt is Walser Ferenc készítette 1929-ben. Rajta a Szentlélek látható galamb képében. Feliratának részlete: „Imádkozzunk halandó testvéreinkért”. Adományozója Dömötör Pál és neje volt.

Az I. világháború előtt 6 harangja volt: 2483 kilós, Szentháromság tiszteletére szentelt (a mai nagyharang), 1217 kilós, Szűzanya tiszteletére szentelt, 720 kilós, Szent Flórián tiszteletére szentelt, 460 kilós, Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt, 194 kilós lélekharang és egy 64 kilós, Szentlélek tiszteletére szentelt csengettyű. Közülük 5-öt hadi célokra elvittek. Csak a ma is meglévő nagyharangot hagyták meg, azt is műemlék jellege miatt. 1929-ben Walser Ferenctől 4 új harangot rendeltek: 1070 kg (Disz hangú; Jézus Szíve tiszteletére), 618 kg (Fisz hangú; Nagyboldogasszony tiszteletére), 289 kg (H hangú; Szt. Miklós tiszteletére), 151 kg (Disz hangú; Szentlélek tiszteletére). A II. világháborúban az 1070 és 289 kg-osakat a németek a helyszínen feldarabolták, majd elvitték ágyúöntés céljából. Az egyháznak azóta sem volt módja újjáönteni az elrekvirált harangokat, bár a jelenlegiek is csodálatos dallamra képesek.

Plébániahivatal és miserend

A szép, barokk stílusú főesperesi plébánia (főplébánia) a templom jobb oldalán áll. A jelenlegi főesperes-plébános Dr. Jeney Gábor, káplánok: Ruskó Norbert és Szakács Tibor. A plébániához kb. 40 000 ember tartozik. A plébánia kezelése alatt áll a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola is.

 

A kecskeméti Öregtemplomban vasárnapi miséket öt alkalommal:

7, 9, fél 11 és este 6 órai kezdettel celebrálnak. Hétköznap reggel félóránként: fél 7, 7, fél 8 és 8 órai kezdettel mutatnak be szentmisét

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Anivo62

(Umuju11, 2019.05.08 11:11)

http://bit.ly/2J7MqKa
http://bit.ly/2Ye0Lb4
http://bit.ly/2PNMmPW
http://bit.ly/2J5S1jR
http://tinyurl.com/y2smh273
http://bit.ly/2H6YfMY
http://bit.ly/2DSUAS9
http://bit.ly/2E5jRcb
http://bit.ly/2DQDZyo
http://bit.ly/2DVp0TR
http://bit.ly/2HgRw3p
http://bit.ly/2YaxXjV
http://bit.ly/2DX7sXE
http://tinyurl.com/yx8v3u54
http://bit.ly/2J8gZPN

Kugev91

(Turim52, 2019.05.08 10:06)

http://bit.ly/2DTJEDI
http://bit.ly/2DTJvQG
http://bit.ly/2DULUe7
http://bit.ly/2H4vII4
http://bit.ly/2H471eR
http://bit.ly/2DQDQLm
http://tinyurl.com/y5cza54r
http://bit.ly/2H8AJz5
http://bit.ly/2Yf6QnT
http://bit.ly/2DX723w
http://tinyurl.com/yxdruh4m
http://bit.ly/2YbDmY0

f8490h i13077z d13198l

(wpzevveinizc, 2019.05.08 09:49)

http://bitly.com/mstiteli-hd

o14365p y12831f p6241n

(ouwtowhwaavv, 2019.05.08 07:16)

http://bitly.com/mstiteli-hd

b14187q d1648k c9024z

(yhcxmoyayfgg, 2019.05.08 06:50)

http://bitly.com/mstiteli-hd

f10817f l511w g181q

(nsmcfmqawqtt, 2019.05.08 05:26)

http://bitly.com/mstiteli-hd

h10536d u1538m x5046u

(uxlosfshdipa, 2019.05.08 04:39)

http://patagroupofcompanies.com/index.php/component/k2/itemlist/user/210409 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6419 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6432 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6435 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6437 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6440 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6464 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6483 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6488 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6653 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6675 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6684 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6687 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6691 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6699 http://petromacorisanos.com.radiosenda1680.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6707

z8864r g1152e k3422y

(qyduhkwrhdog, 2019.05.08 04:14)

http://dev.fivestarpainting.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1870009 http://dev.fivestarpainting.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1870668 http://dev.fivestarpainting.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1870683 http://dev.fivestarpainting.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1870937 http://dev.fivestarpainting.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1872750 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1728803 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1728935 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1729439 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1729675 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1729805 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1729981 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1730133 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1730532 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1731014 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1731239 http://foa.egerton.ac.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1731980

x14168z t7328x y8844o

(sfmllrqbpnkm, 2019.05.08 03:43)

http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1850644 http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1851393 http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1851607 http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1852370 http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1852388 http://www.gtupuw.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1853426 http://www.gtupuw.org/index.php/component/k2/itemlist/user/1849332 http://www.gtupuw.org/index.php/component/k2/itemlist/user/1849375 http://www.gtupuw.org/index.php/component/k2/itemlist/user/1850581 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4841934 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4841965 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4841983 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4842045 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4842108 http://www.minikami.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4842149

n12297p k2410g a9962j

(ksuwzeuwgfpg, 2019.05.08 02:43)

http://proxima.co.rw/index.php/component/k2/itemlist/user/572037 http://proxima.co.rw/index.php/component/k2/itemlist/user/572044 http://proxima.co.rw/index.php/component/k2/itemlist/user/572166 http://proxima.co.rw/index.php/component/k2/itemlist/user/572203 http://proxima.co.rw/index.php/component/k2/itemlist/user/573048 http://rudraautomation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=122154 http://rudraautomation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=122322 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121437 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121449 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121494 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121498 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121545 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121558 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121585 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121591 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/121635 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122150 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122221 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122275 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122333 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122339 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122367 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122380 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/122384

g4657w o5615m e3717n

(htqtzavezqku, 2019.05.08 01:39)

https://www.claveformacion.com/component/k2/itemlist/user/10518.html https://www.netprofessional.gr/component/k2/itemlist/user/2522.html http://forum.laprimastesura.com/viewtopic.php?t=8054 http://loveboston.co.uk/forum/viewtopic.php?t=448530 http://niklever.com/spritoon/forum/viewtopic.php?t=697299 http://orkneycats.co.uk/forum/viewtopic.php?t=135484 http://thenixnoob.com/viewtopic.php?t=556358 http://ts.bloodhand.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=205720&view=print https://www.ex-ttcommunity.com/forum/viewtopic.php?t=152735 https://www.limscave.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=31461&view=print https://www.radiosity.sx/viewtopic.php?t=3635 https://www.retrogameforum.com/viewtopic.php?f=24&t=2047&view=print http://122.154.49.125/Forum/index.php?topic=27.0 http://12home.ru/index.php?topic=86.0 http://1vh.info/index.php?topic=2223.0

f7268l l7167l z10216g

(norxhaiuzbvv, 2019.05.08 01:32)

http://lavaggio.com.vn/index.php/component/k2/itemlist/user/3721341 http://macdistri.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=313428 http://macdistri.com/component/k2/itemlist/user/314691 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311844 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311900 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311949 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311954 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311964 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/311991 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312021 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312029 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312100 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312644 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312655 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312770 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312843 http://macdistri.com/index.php/component/k2/itemlist/user/312932

w9050b v8804z s12804m

(rceysgythgej, 2019.05.08 00:28)

http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=504918 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=504943 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505042 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505114 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505304 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505453 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505688 http://77.93.38.205/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=505776 http://77.93.38.205/index.php/component/k2/itemlist/user/505094 http://77.93.38.205/index.php/component/k2/itemlist/user/505166 http://77.93.38.205/index.php/component/k2/itemlist/user/505479 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2572312 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2572746 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2572861 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2573117 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2573446 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2573890 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2574078

Xafib89

(Zerin16, 2019.05.07 22:33)

http://bit.ly/2YheLRH
http://tinyurl.com/y3rn3wfa
http://bit.ly/2J1TAzi
http://bit.ly/2H3cORW
http://bit.ly/2DTJEnc
http://bit.ly/2H7uLPj
http://bit.ly/2H7thV9
http://bit.ly/2YcTjxa
http://bit.ly/2DOjv9B
http://bit.ly/2DSdR6e
http://bit.ly/2H3DBNM
http://bit.ly/2DVpbyv
http://bit.ly/2DTJJHw
http://bit.ly/2DTIW9w
http://bit.ly/2DVp4D5
http://tinyurl.com/y4e45589
http://bit.ly/2JaUr0X
http://bit.ly/2J6AfwR
http://tinyurl.com/y5cepekn
http://bit.ly/2J42cpb

d4474n i12457k x14394f

(bnikenzowiws, 2019.05.07 22:11)

http://batubersurat.com/index.php/component/k2/itemlist/user/44523 http://batubersurat.com/index.php/en/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44406 http://batubersurat.com/index.php/en/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44553 http://c3isecurity.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=481014 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/479667 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/479730 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/479744 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/479757 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/479829 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/480442 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/480575 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/481743 http://c3isecurity.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/481819 http://dessa.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=314860 http://dessa.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=314905 http://dessa.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=316523 http://dessa.com.br/component/k2/itemlist/user/314888 http://dessa.com.br/component/k2/itemlist/user/314964 http://dessa.com.br/component/k2/itemlist/user/316276 http://dev.aabn.org.gh/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=530336 http://dev.aabn.org.gh/component/k2/itemlist/user/530265 http://dev.aabn.org.gh/component/k2/itemlist/user/530286 http://dev.aabn.org.gh/component/k2/itemlist/user/530312 http://dev.aabn.org.gh/component/k2/itemlist/user/530314

Basij81

(Junib20, 2019.05.07 21:30)

http://bit.ly/2PQHB8f
http://bit.ly/2Ye29ui
http://bit.ly/2Ye1FV0
http://bit.ly/2DTlQjn
http://bit.ly/2Yb0gyz
http://bit.ly/2Y7pluc
http://bit.ly/2H3udK1
http://bit.ly/2H6WIGI
http://bit.ly/2H3cQcw
http://bit.ly/2YiWxzl
http://bit.ly/2DSoJkI
http://bit.ly/2J57bG6
http://tinyurl.com/y2u54sjp
http://bit.ly/2DV69s9
http://bit.ly/2YaxXjV
http://bit.ly/2H3CYno
http://bit.ly/2H2H9zT
http://bit.ly/2H45qFT
http://bit.ly/2DTyyiq
http://bit.ly/2H7tp75
http://bit.ly/2PTsgE3
http://bit.ly/2E5ldnh
http://bit.ly/2DOq7EX
http://bit.ly/2H9SGxA
http://bit.ly/2PQERYA
http://bit.ly/2DTZZbM

v2677r h11871f b12398x

(ezvcaefvpbda, 2019.05.07 21:26)

http://sextomariotienda.com/blog/%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc-2019-%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-4-2019-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%be/ https://khuyenmaikk13.info/index.php?topic=131297.0 http://teambuildingpremium.com/forum/index.php?topic=658941.0 http://halinhpharma.com.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=206916 http://rudraautomation.com/index.php/component/k2/author/20324 https://www.bloggomio.com/author/leaf8617247/ https://discuss.avscience.com/AVDiscuss_testsite/?topic=4435.0 http://casa2.brand-tango.com/UserProfile/tabid/93/UserID/147364/Default.aspx http://xekhachduyetthuy.com.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132497 http://www.popolsku.fr.pl/forum/index.php?topic=345983.0 http://fissban.l2devsadmins.net/forum/index.php?topic=1.0 http://niklever.com/spritoon/forum/viewtopic.php?t=697299 https://tolet.com.my/author/jonnasnowde/ http://koridorius.lt/index.php?/topic/23241-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-2019-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D1%80/ http://e-educ.net/Forum/index.php?topic=312.0

h3784y z6957d v1773z

(cbmftqekokqj, 2019.05.07 08:18)

http://bitly.com/2H3fLTF

Ebeci87

(Edemo75, 2019.05.07 04:21)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/acheter-du-vrai-en-ligne-erythromycin-500-mg-bas-prix-rapide
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/wo-kaufen-generika-aripiprazol-abilify-ohne-rezept-billiger
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-ibuprofene-bas-prix-ibuprofen-femme-en
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-azulfidina-con
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/59/16265/farmacia-online-donde-comprar-si
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/edon-tadalafil-bon-marche-sur-le-net-sans-ordonnance-edon-ou
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/low-price-ivermectinum-3mg-order-online-where-to-order-ivermectin
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-talefil-tadalafil-10mg-en-ligne-achat-tadalafil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/vorst-120mg-donde-puedo-comprar-de-calidad-sildenafil-citrate
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-o-en-commander-sans-ordonnance-acheter-vrai
http://www.facecool.com/profiles/blogs/bicalutamide-50-mg-bas-prix-en-ligne-securise-bicalutamide-pas
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/order-dejavu-150mg-cheap-how-to-buy-sildenafil-citrate-free
http://property.ning.com/profiles/blogs/naltrexona-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida-1
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-quetiapina-300mg-gen-rico-e-quanto-custa
http://property.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-zerect-sildenafil-citrate-en-internet
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-careprost-de-confianza

Ewero06

(Yigek99, 2019.05.07 03:16)

http://bioimagingcore.be/q2a/72375/sparfloxacin-comprar-l%C3%ADnea-m%C3%A9xico-comprar-zagam-salvador http://flutes.ning.com/profiles/blogs/furosemide-100mg-livraison-express-bon-prix-prix-medicament-lasix http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cp-carba-100-mg-de-calidad-puerto http://korsika.ning.com/profiles/blogs/risperidone-risperdal-onde-comprar-com-garantia-no-brasil-comprar http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ciclofosfamida-entrega-r-pida-andorra http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-retrovir-zidovudine-300-mg-con-seguridad-donde http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/metronidazole-200-mg-o-en-acheter-pas-cher-je-veux-acheter-du http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-30-mg-como-comprar-online-m-xico-comprar-priligy-donde http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-dutasterida-con-seguridad-el-salvador-comprar http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-protopic-0-5mg-online-where-to-purchase-tacrolimus-no-rx http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-ofloxacine-300mg-bon-prix-livraison-discrete http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/dexametasona-comprar-sin-receta-ahora-chile-comprar-decadron-sin http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-tornetis-200mg-safely-how-to-order-sildenafil-citrate-no http://bricolocal.com/profiles/blogs/tanyz-tamsulosin-0-2mg-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/order-olansek-20mg-online-cheapest-generic-olansek-no http://redtuvir.net/profiles/blogs/kaufen-sie-calobalin-ohne-rezept-und-bezahlen-sie-mit-mastercard http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-dapoxetine-al-mejor-precio-argentina http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-furosemida-100mg-buen http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cefpodoxime-sin-receta-r http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-tamoxifeno-20-mg-sin-receta http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-alendronate-bon-prix-visa-achat-alendronate http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/dimenidrinato-dramamine-50-mg-como-comprar-via-internet


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »