Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 A kecskeméti Nagytemplom

 

Kép

 

Hivatalos nevén Urunk Mennybemenetele Társszékesegyház Kecskemét város és a Kiskunság legnagyobb temploma.

 

A római katolikus templom 1993 óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  társszékesegyháza.

 

Az építés története

1774 és 1799 között épült Osvald Gáspár, piarista szerzetes tervei szerint, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. A kivitelezési munkákat Fischer Boldizsár irányította. A hajót ekkor még csak zsindellyel fedték. A tetőzet ácsszerkezetét Hausperger Márton kecskeméti mester készítette. A toronysisak 1803 - 1806-ban készült. A rajta lévő rézlemezburkolat 59 mázsát nyom. A torony 1819-ben leégett, s csak 1863-re készült el mai, igen jó arányú formájában. A helybeliek Öregtemplomnak nevezik. Ez az elnevezés megtévesztő, hiszen a tér másik oldalán álló Szent Miklós-templom sokkal „öregebb” nála. Az elnevezés a kecskemétiek jellegzetes népnyelvéből fakad, miszerint az „öreg” szó nagyot, monumentálist is jelent.

Óratorony

Tornya 73 méteres magasságával a város legmagasabb építménye. 35 méter magasan elhelyezkedő, nyáron látogatható tűzfigyelő erkélyéről páratlan kilátás nyílik a városra. Óraszerkezete – melyet 1889-ben készített a Johann Manhardt királyi udvari toronyóragyár – az ország egyik legrégebbi ma is működő órája, s egyben hazánk legnagyobb számlapú toronyórája. Az ez alatti boltíves rácsos ablak mögött ma nem a harangok laknak, hanem egy fűthető (tűzfigyelő) szoba van berendezve. (A harangok az erkély alatti téglalap alakú rácsos ablak mögött laknak.) A 242 centiméteres nagymutatóval rendelkező óra 112 éve kiváló pontossággal jelzi az időt. A percmutató félpercenként mozdul előre. Ugyancsak kifogástalanul működik az ütőszerkezet, mely negyedóránként harangkondulással jelzi az idő múlását. Óraütéskor 4 kilónyi súlyok kondítják meg a harangokat. Az órát reggelente egy félméteres kulccsal kell felhúzni. Egészen az 1960-as évek végéig ez volt a város egyetlen köztéri órája. Az utóbbi 20-30 évben több kecskeméti templomra és középületre került fel óra.

Domborművek, szobrok, emléktáblák

A bejárat fölötti szoborcsoport azt ábrázolja, amint Jézus átadja a Mennyország kulcsát Szent Péternek. A torony melletti mellvéden a négy evangélista szobra (Lukács, Máté, Márk, János) hívja fel magára a figyelmet. Mindegyikük kezében könyv és íróeszköz van, de megtalálhatóak egyedi jelvényeik is. Máté: angyal, Márk: oroszlán, Lukács: ökör, János: sas. A templom külső falán, a torony alatt három emléktábla található: a 1848–49-es forradalom és szabadságharcé, az I. világháborúban és a II. világháborúban elveszett hősöké. A főhomlokzat fülkéiben Szent István és Szent László király, a timpanonban a Patrona Hungáriae (Magyarok Nagyasszonya) domborműve látható.

Kinézete, külseje

A timpanonig klasszicista, ión féloszlopok húzódnak. A tornyon a korinthoszi fejezetű lizénák (szögletes féloszlopok) egészen a sisakig fölnyúlnak. A vörös márvány bejárat és a timpanon között boltíves ablakot láthatunk. Az oldalhomlokzatok egyforma kiképzésűek. A toronytól (főhomlokzattól) számolva az első részen a homlokzat többi részéhez képest kiszélesedő szakasz van. Tetején áll a már említett 2-2 evangélista szobra. A második és a harmadik szakasz egyforma kiképzésű. Itt fölül kisebb, alul nagyobb boltíves ablakok vannak. A negyedik szakaszon hatalmas, szintén boltívesen záródó ablak látható. A hátsó homlokzatnál szögletes szentélyben záródik az épület.

Kép

Belseje

Belseje monumentális, háromboltszakaszos, 62 méter hosszú, 25 méter széles, kb. 20-25 méter magas, 22 000 m³ légterű, 6 oldalkápolnával szegélyezett, késő barokk stílusú, meglehetősen gazdagon díszített tér. A falfelület díszítményeit Lohr Ferenc, a két mennyezetfreskót, a kupolafreskót, a szentélyfreskót, illetve a belső tér egyéb bibliai alakjait Roskovics Ignác alkotta meg. A bejárattól számolva a legelső mennyezetfreskón a kecskeméti Öregtemplom hatalmas tornyát Mihály és Gábor arkangyal karddal és liliommal őrzi. A középső freskó a város védőszentjét, Szent Miklóst ábrázolja jellegzetes pásztorbotjával, amint egy öreg pásztor kecskegidát ajánl fel neki. Fölöttük Kecskemét címere látható, melyet egy angyal tart. A szentély felőli kupolafreskó az eddigi kettőnél jóval nagyobb, 14 méter átmérőjű, magyar szenteket, királyokat, boldoggá avatottakat ábrázol, amint Máriának, Magyarok Nagyasszonyának hódolnak. A freskón jelen van: Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Imre, Szent István, Szent László, Szent Kinga, Boldog Gizella, Szent Adalbert hittérítő, Boldog Özséb (a pálos rend alapítója), Árpád-házi Boldog Ágnes, Magyarhoni Boldog Ilona, Boldog Gertrúd, Szent Mór püspök, Boldog János hitvalló, ferences rendi szerzetes, Szent Gellért, Boldog Asztrik, Magyarhoni Boldog Pál, Szent Kapisztrán, illetve Hunyadi János serege.

Mellékoltárok

A templomban 6 mellékoltár (oldalkápolna) van. Baloldalt az első Szent Józsefet ábrázolja, Merész Gyula alkotása (korábban Szt. Erzsébet oltára állt itt). A második oltár a templom legszebb és legértékesebb mellékoltáraként számon tartott, Mária képzeletbeli kecskeméti látogatását megörökítő oltárkép. A kecskemétiek ezt nevezik „Barackvirágos Máriának”. Elődjét, a Szt. Mihály oltárt elszíntelenedés miatt kellett lecserélni a jelenlegire. A díszes szószék mellett álló, a 7 oltár közül a legrégebbinek számító oltárkép a Szent István oltár. Azt ábrázolja, amint az egyházalapító István felajánlja a szent koronát Máriának. A jobb oldali oltárok közül a bejárathoz legközelebb áll a Fájdalmas Szűz Anya oltárkép. A Jézus holttestét ölében tartó Máriát ábrázolja. A középső a Jézus Szíve oltár (régen Szt. Margaréta oltár állt itt), míg az utolsó, a szentélyhez legközelebb eső oldalkápolna oltárfestménye a Péter-Pál oltár. Pétert és a tőle búcsúzó Pált ábrázolja. A szentélyt a hajótól elválasztó diadalíven, a két oldalsó oszlopcsarnok végében Szent Péter (baloldalt) és Szent Pál (jobboldalt) alakját elénk vetítő freskók láthatóak. A sekrestye bejárata fölé a plébánia régi pecsétjének felnagyított mása került. Baloldalt áll még az 1790-ből származó szószék, melynek talapzatán gyümölcscsokor van.

A szentély

A templom leglendületesebb része a szentély és az ott található, 1778-ban festett, 24 m²-es főoltárkép, amely Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. Innen ered a templom titulusa is (Krisztus király mennybemenetele). Az eredeti főoltárképet, mely a mostanival azonos témájú, Falkoner Ferenc készítette. Most a bejárattól jobbra van felállítva. A szentély kupoláján lévő, az Apokalipszist (Világvégét) ábrázoló freskón az Atyát megtestesítő figurát láthatjuk. Fölötte pedig a Szentlelket szimbolizáló galamb van.

Orgona

A bejárat felett tág karzat magasodik, mely nemcsak a katolikusoknál megszokott kórusból áll, hanem két oldalt, az oldalhajók fölött is, nagyjából a templombelső feléig húzódik. A kórus teljes egészét kitölti a templom méreteihez méltó, hatalmas orgona. Három manuállal, pedálsorral és 48 regiszterrel rendelkezik (1. manuál: 12 regiszter, 2. manuál: 10 regiszter, 3. manuál: 13 regiszter, pedálmű: 13 regiszter). A 3312 sípos orgona hangversenyek tartására is kiválóan alkalmas. A templom első orgonája 1 manuálos, 12 változatú volt. A pesti Invalidusház templomából került ide 1784-ben. 1885-ben Országh Sándor-féle orgonát építtetett az egyház, mely 3 manuálos, 33 regiszteres volt. 1911-ben hatalmas földrengés rázta meg a város épületeit, ennek következtében az orgona is jelentős sérüléseket szenvedett. A károkat a jó hírű pécsi Angster-cég javította ki, majd 20 évvel később a teljes orgonát újjáépítették. A munkálatokat ismét az Angster orgonaépítő manufaktúra végezte. Ekkor 3 manuálos, 47 regiszteres volt. Sajnos az idő és a technika előrehaladtával 1992-re elavult orgonává vált, ezért teljes, úgynevezett generál átalakítást végeztek rajta. A teljes hangszert újjáépítették (kivéve a sípokat), illetve egy új regisztert kapott.

A kripta

A templom alatt kripta húzódik. (A kripta padlózatától a torony hegyén lévő kereszt csúcsáig 76 méteres a templom.)

Harangok

Jelenleg három harangja van a templomnak. A nagyharang Szentháromság tiszteletére szentelt, 2483 kilós, C hangú, átmérője 160 cm, Schaudt András öntötte 1852-ben. A harangnak különösen gazdag históriája van. Ugyanis a nótában szereplő „kecskeméti Öregtemplom nagyharangja” 1819. április 2-án tűzvész következtében megolvadt. Ennek emlékére minden év április 2-án, este fél 9-től 9-ig szólnak a kecskeméti harangok. Külsején latin nyelvű felirat van, ami magyarul így hangzik: „Amikor április 2-án, azon a gyászos éjszakán, a toronnyal együtt ez a templom és a város nagy része is elhamvadt a tűzvészben, én is megsérültem. A tanács és a kecskeméti római katolikus nép, melyet kellemes hangommal 1694 óta gyönyörködtettem – mivel a balsors először 1819-ben, majd huszonkilenc évvel később újból megrongált – a kedvező sorsfordulat beálltával, megnagyobbítva, a Szentháromság tiszteletére újra öntetett 1852-ben”. Eredeti súlya 4434 font (1kg=0,56 font).

A középső harang, az úgynevezett Boldogasszony-harang, 618 kg súlyú, Fisz hangú, átmérője 105 cm, Walser Ferenc készítette 1929-ben. Feliratának részlete: „Boldogasszony anyánk oltalmazd hazánkat és városunkat”. Külsején Szűz Mária látható a gyermek Jézussal. Ez a harang szól delente, a Nándorfehérvári Diadalra emlékeztetve. Legkisebb harangja a 151 kilós lélekharang, melyet a Szentlélek tiszteletére szenteltek. Hangja: Disz, alsó átmérője 65 cm. Ahogy az előbbit, ezt is Walser Ferenc készítette 1929-ben. Rajta a Szentlélek látható galamb képében. Feliratának részlete: „Imádkozzunk halandó testvéreinkért”. Adományozója Dömötör Pál és neje volt.

Az I. világháború előtt 6 harangja volt: 2483 kilós, Szentháromság tiszteletére szentelt (a mai nagyharang), 1217 kilós, Szűzanya tiszteletére szentelt, 720 kilós, Szent Flórián tiszteletére szentelt, 460 kilós, Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt, 194 kilós lélekharang és egy 64 kilós, Szentlélek tiszteletére szentelt csengettyű. Közülük 5-öt hadi célokra elvittek. Csak a ma is meglévő nagyharangot hagyták meg, azt is műemlék jellege miatt. 1929-ben Walser Ferenctől 4 új harangot rendeltek: 1070 kg (Disz hangú; Jézus Szíve tiszteletére), 618 kg (Fisz hangú; Nagyboldogasszony tiszteletére), 289 kg (H hangú; Szt. Miklós tiszteletére), 151 kg (Disz hangú; Szentlélek tiszteletére). A II. világháborúban az 1070 és 289 kg-osakat a németek a helyszínen feldarabolták, majd elvitték ágyúöntés céljából. Az egyháznak azóta sem volt módja újjáönteni az elrekvirált harangokat, bár a jelenlegiek is csodálatos dallamra képesek.

Plébániahivatal és miserend

A szép, barokk stílusú főesperesi plébánia (főplébánia) a templom jobb oldalán áll. A jelenlegi főesperes-plébános Dr. Jeney Gábor, káplánok: Ruskó Norbert és Szakács Tibor. A plébániához kb. 40 000 ember tartozik. A plébánia kezelése alatt áll a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola is.

 

A kecskeméti Öregtemplomban vasárnapi miséket öt alkalommal:

7, 9, fél 11 és este 6 órai kezdettel celebrálnak. Hétköznap reggel félóránként: fél 7, 7, fél 8 és 8 órai kezdettel mutatnak be szentmisét

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Epesu27

(Eyado46, 2019.05.14 20:40)

http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-singulair-4-mg-sin-receta-env-o
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-metaxalone-400mg-low-price-how-to-buy-skelaxin-guaranteed
http://clan.hupshup.com/blogs/post/24826
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/acheter-promethazine-forum-commander-phenergan-en-ligne
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cialis-como-comprar-en-l-nea
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-flomax-tamsulosin-0-4mg-sin-receta-buen
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/generique-procyclidine-acheter-pas-cher-achat-kemadrin-pharmacie
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sollevare-25mg-sin-receta-entrega-r-pida
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fexofenadina-sin-receta-por-internet
http://jaktlumaczyc.pl/82776/como-realizar-pedido-mebeverina-rapido-republica-ecuador
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/irbesartan-300-mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/acheter-drospirenone-ethinylestradiol-3-0-03mg-generique-sur-le
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/premarin-0-625mg-comprar-al-mejor-precio-espa-a-comprar-premarin
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-150-mg-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-desloratadine-o-acheter-clarinex-france
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/glyburide-buy-online-how-can-i-order-micronase-quick-delivery
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=80049&qa_1=order-sildex-online-sildex-coupon-canada
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/bisoprolol-10-mg-baisse-prix-sur-internet-rapide-site-pour
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/commander-bromocriptine-2-5mg-acheter-du-parlodel-2-5-pharmacie
http://social.leembe.com/blogs/post/47009
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/tamoxifeno-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada-estados
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-100mg-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo-espa-a
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-clomifeno-sin-receta-buen-precio-espa-a
http://answers.codelair.com/42897/farmacia-online-comprar-generico-cialysinfort-tadalafil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/naltrexona-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-donde-comprar-sin-receta-mas-barato-estados-unidos
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-selegiline-sin-receta-en-farmacia-online-argentina
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-daclatasvir-daklinza-60-mg

Ilobo19

(Ebexu47, 2019.05.14 19:28)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-amiodarone-barato-na-internet-brasil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-generische-eulexin-flutamid-kaufen-und-mit-einem
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/escitan-como-comprar-sin-receta-r-pido-m-xico
http://hradvice.online/index.php?qa=42919&qa_1=warfarin-kaufen-rezeptfrei-schweiz-coumadin-apotheke-luzern
http://foodtube.net/profiles/blogs/order-alendronate-70mg-where-to-order-fosamax-online
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/calan-sr-120mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/ofloxacino-400mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/carbamazepin-generika-online-bestellen-rezeptfrei-schweiz
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/grifulvin-comprar-sin-receta-con-seguridad-rep-blica-del-per
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=186473&qa_1=sumycin-tetracycline-comprar-sin-receta-buen-precio-usa
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/buy-ohay-60mg-safely-where-to-buy-tadalafil-no-prescription
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-mefenamic-acid-500-mg
http://showmeanswer.com/index.php?qa=53340&qa_1=como-comprar-sildenafilum-sildenafil-citrate-line-brasil
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-vilas-20-mg-acheter-du-vilas-en-luxembourg
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/hidroxicina-10mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/desmopresina-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido-chile-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tazzle-tadalafil-puedo-comprar-env-o-urgente-colombia
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-capecitabinum-500mg-achat-capecitabinum-naturel
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=48399&qa_1=osnervan-procyclidine-ligne-acheter-osnervan-authentique
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-risperidona-3mg-gen-rico-sem-receita-medica-pela
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/cetirizina-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-certificada
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/26904

Ewega84

(Izuve97, 2019.05.14 05:46)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/vibramycin-puedo-comprar-sin-receta-online-usa-comprar
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/o-commander-tadafil-acheter-tadalafil-20-en-pharmacie
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-losartan-hidroclorotiazida-12-5mg
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadaflo-tadalafil-60mg-de-confianza
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/anaprox-500-mg-comprar-de-calidad-argentina
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/buspar-5-mg-g-nstig-kaufen-online-apotheke-schweiz
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cefuroxima-125-mg-ahora-us-cefuroxima-on-line
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-do-ivermectin-3-mg-envio-urgente
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/griseofulvina-250-mg-puedo-comprar-de-forma-segura-honduras
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/oxybugamma-5mg-comprar-sin-receta-mas-barato-colombia-donde
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-provera-medroxyprogesterone-acetate-com
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/ponmel-como-puedo-comprar-de-confianza-guatemala-donde-puedo
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/methocarbamol-500-mg-puedo-comprar-con-seguridad-per
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=47447&qa_1=sitios-confianza-para-comprar-venlafaxina-calidad-honduras
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amlodipine-10-mg-de-confianza
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clorambucilo-con-mastercard-estados-unidos
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ovral-ethinyl-estradiol-norgestrel-0-3-mg-comprar-pago-mastercard
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-acheter-rapide-vrai-cialis-moins-cher
http://redtuvir.net/profiles/blogs/wo-sie-in-der-online-apotheke-generika-cyclophosphamid-50mg
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-ernafil-sildenafil-citrate-sin-receta-de

Isafo60

(Zosud81, 2019.05.14 04:29)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/sulfasalazina-500mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-rep http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-cabergolina-0-5-mg-sin-receta-con-bitcoin-estados http://brooklynne.net/profiles/blogs/symmetrel-amantadine-100mg-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/terazosin-1mg-moins-cher-en-ligne-securise-acheter-hytrin http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-periactin-cyproheptadine-forma-segura-no-brasil http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-panleef-20-mg-where-to-purchase-tamoxifen-in-trusted http://wu-world.com/profiles/blogs/orlistat-60-mg-comprar-buen-precio-estados-unidos-comprar http://www.prds66.fr/profiles/blogs/furosemida-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-naprosyn-500mg-al-mejor-precio http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-afilta-en-ligne-acheter-ligne-france-fr-tadalafil http://recampus.ning.com/profiles/blogs/commander-azathioprine-en-ligne-pas-cher-avec-visa-commander http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-10mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-rep http://bioimagingcore.be/q2a/67942/urostate-o%C3%B9-en-acheter-acheter-flavoxate-en-allemagne http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/levothyroxin-synthroid-wie-kann-ich-mit-einem-visa-kaufen-und http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-ziprasidone-20-mg-achat-ziprasidone-ligne-france http://redtuvir.net/profiles/blogs/cheap-tadanafil-40-mg-order-online-buy-real-tadanafil http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-danazol-200-mg-sin-receta-ahora-estados http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-orlistat-120mg-mas-barato-bolivia-como http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-etoricoxib-con-seguridad-us-arcoxia-90-mg http://bricolocal.com/profiles/blogs/l-thyroxine-pas-cher-site-fiable-acheter-synthroid-pharmacie-en http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/67/16476/order-low-price-venlor-75mg-online-can-i-purchase-venlafaxine http://property.ning.com/profiles/blogs/wellbutrin-150mg-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-na-internet-onde http://ggwadvice.com//index.php?qa=67233&qa_1=paroxetine-comprar-en-internet-uruguay http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/buy-tadityl-60mg-safely-where-to-purchase-tadalafil-guaranteed http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/clorambucilo-2-mg-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio

Uleha41

(Zuqep09, 2019.05.13 04:04)

http://socialchangesa.com/blogs/post/104379 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-selegiline-eldepryl-moins-cher-en-belgique http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomipramina-50-mg-con-seguridad http://www.libertyxchange.com/blogs/post/121306 http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-armidex-sin-receta-con-seguridad http://recampus.ning.com/profiles/blogs/tamoxifene-10mg-en-ligne-moins-cher-commander-prix-tamoxifene-10 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/terbinafine-250mg-livraison-rapide-terbinafine-achat-en-belgique http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-galantamine-reminyl-gen-rico-mais-barato-brasil http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/metformine-pas-cher-acheter-achat-metformine-pharmacie-en-france http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-placidum-sildenafil-citrate-100-mg-sin-receta http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/amoxicilline-clavulanate-500-125-mg-pharmacie-commander http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida-andorra http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/segurex-sildenafil-citrate-en-ligne-achat-sildenafil-citrate http://i-m-a-d-e.org/qa/18763/orden-reminyl-galantamine-confianza-comprar-reminyl-murcia http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-oragawell-sildenafil-citrate-acheter-sildenafil http://bioimagingcore.be/q2a/70453/farmacia-online-comprar-generico-zenegra-receta-calidad-espa%C3%B1a http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-aygestin-norethindrone-acetate-5-mg-sin-receta http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-g-nstige-sumycin-500-mg-kaufen http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/clomipramin-10-mg-kaufen-online-schweiz-anafranil-rezeptfrei http://flutes.ning.com/profiles/blogs/aldoc-2mg-order-no-rx-cheap-aldoc-lowest-price http://flutes.ning.com/profiles/blogs/order-claranta-250mg-online-how-can-i-order-clarithromycin http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-acetazolamide-acetazolamide-pour-femme-en-ligne http://brooklynne.net/profiles/blogs/generique-finasteride-commander-acheter-finasteride-1-canada-en http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/ramipril-1-25-mg-pas-cher-commander-achat-tritace-pharmacie http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/dutasteride-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/inderal-la-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-colombia http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-advair-diskus-0-5-0-05mg-sin-receta-con

Fikur67

(Naxef88, 2019.05.13 03:01)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/fluticasone-como-comprar-con-visa-estados-unidos http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-donde-comprar-sin-receta-online-usa http://answers.codelair.com/41147/tadalafil-marche-ligne-ordonnance-acheter-ordonnance-paris http://bioimagingcore.be/q2a/65087/commander-du-ucol-acheter-ucol-livraison-express http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/achat-de-arpicolin-en-ligne-pas-cher-site-fiable-procyclidine-pas http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-acheter-vigrande-50-mg-moins-cher-sildenafil-citrate-en-ligne http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/finasteride-en-ligne-bas-prix-commander-securise-achat-proscar-1 http://www.facecool.com/profiles/blogs/azathioprine-50mg-bas-prix-sur-internet-rapide-site-pour http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/prinizide-comprar-en-l-nea-reino-de-espa-a-comprar http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ezetimibe-sin-receta-r http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/furazolidona-comprar-en-farmacia-online-certificada-rep-blica-de http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/achat-express-clonidine-bon-marche-sans-ordonnance-clonidine-prix http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxima-puedo-comprar-en-farmacia-online-nicaragua http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-300-mg-comprar-de-forma-segura-venezuela http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/390458 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/acheter-pilule-isosorbide-60-mg-acheter-imdur-sur-internet-avis http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-theo-24-sr-theophylline-200mg-pago http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-losartan-12-5mg-con http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/oxybutyninum-oxybutynin-2-5-mg-livraison-discrete-bas-prix http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/steremal-5mg-o-achat-bas-prix-prochlorperazine-luxembourg-prix http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-synalis-tadalafil-20-mg-comment-acheter-tadalafil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-betamethasone-clotrimazole-10mg-order-online-buy http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-comprar-fiable-paraguay-cefdinir-walmart-precio http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/cephalexin-250mg-online-kaufen-ohne-rezept-schweiz-cephalexin http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/venlax-er-g-nstig-bestellen-rezeptfrei-online-in-der-schweiz http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/cefuroxime-125-mg-sur-le-net-acheter-site-fiable-acheter http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/86256

o4230y t13203v s13952g

(dcgspdwjlbzn, 2019.05.12 13:54)

Dart Me Lile

l10540m y13643x y14868w

(ivjcqckgpait, 2019.05.12 12:54)

Dart Me Lile

x11417x l10074u l14300k

(bwcklnsgbilr, 2019.05.12 11:53)

Dart Me Lile

v14871t i1196p r9121u

(aczpcpjdrzru, 2019.05.12 10:50)

Dart Me Lile

Ujune82

(Ejoro42, 2019.05.11 13:13)

http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/conseil-site-achat-spironolactone-100-mg-acheter-aldactone http://showmeanswer.com/index.php?qa=52097&qa_1=wie-kaufe-ich-pyridostigmin-mestinon-ohne-rezeptkarte http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/achat-de-seasonale-0-10-mg-acheter-levonorgestrel-ethinyl http://wu-world.com/profiles/blogs/ziban-150mg-order-cheap-ziban-online-pharmacy-reviews http://i-m-a-d-e.org/qa/16374/amlodipino-comprar-farmacia-aprobada-comprar-amlodipino http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/mebeverina-puedo-comprar-de-calidad-honduras http://dmoney.ru/59670/itraconazol-verschiffen-alternative-itraconazol-rezeptfrei http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/thyroxine-50mg-moins-cher-securise-synthroid-belgique-achat http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-reminyl-sin-receta-online-per http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-cialestine-10-mg-bon-marche-site-fiable-cialestine http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-desmopressine-achat-de-ddavp-en http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/zagam-sparfloxacin-200-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-barato http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-clomiphene-buen-precio-estados-unidos http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/sildaristo-sildenafil-citrate-generique-commander-livraison http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-omeprazol-10mg-r-pido-us http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-actigall-150mg-de-confianza-espa-a-comprar http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-commander-minocycline-100-mg-acheter-du-minomycin-aux-usa http://vaal-online.co.za/blogs/post/32890 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadagra-sin-receta-de http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-arlin-600-mg-barato http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/commander-en-ligne-doxycycline-doxycycline-100-pour-femmes http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/spirolon-generique-en-ligne-achat-securise-peut-ton-acheter-du

Kuqub42

(Ovira07, 2019.05.10 23:48)

http://bit.ly/2HgRRTJ http://bit.ly/2DOq9N5 http://bit.ly/2J6440Q http://bit.ly/2H2waqi http://tinyurl.com/y6yj3k8o http://bit.ly/2PQHBoL http://tinyurl.com/yxluvaqr http://bit.ly/2H2ntMB http://bit.ly/2DWy1vX http://bit.ly/2Y61oUa http://bit.ly/2H7thV9 http://bit.ly/2Y9AElH http://bit.ly/2H2FUAJ http://bit.ly/2DVp1XV http://bit.ly/2YcGmDk http://bit.ly/2H6WOy4 http://bit.ly/2DPNcqz http://bit.ly/2H9HjW6 http://tinyurl.com/yye7kh8e http://bit.ly/2H6bNZ3

Apiju48

(Subix65, 2019.05.10 22:44)

http://bit.ly/2DSdKYm http://tinyurl.com/y4yzfjm2 http://bit.ly/2DTJAns http://tinyurl.com/y5rgmjxo http://bit.ly/2Y932EH http://bit.ly/2PT3B2l http://bit.ly/2Y93enp http://bit.ly/2DOjsKX http://bit.ly/2Yeyd19 http://tinyurl.com/yxcusf7l http://bit.ly/2DTVXA6 http://bit.ly/2Yf5FEZ http://bit.ly/2Yb06qX http://bit.ly/2H3EeXE http://bit.ly/2Yf61eN http://bit.ly/2DQDSCY http://bit.ly/2YhGvWp

Enoxa47

(Covaz92, 2019.05.10 01:58)

http://bit.ly/2Y5xeAy
http://bit.ly/2Ybgms6
http://bit.ly/2DTScuu
http://bit.ly/2Ydar5Y
http://bit.ly/2H2O780
http://bit.ly/2PQHeKT
http://bit.ly/2H3eMBO
http://bit.ly/2DX9wPo
http://tinyurl.com/y39k9nls
http://bit.ly/2DX8fYC
http://tinyurl.com/y449lpd5
http://bit.ly/2DU0bb0
http://bit.ly/2Yb0UvZ

Nugac32

(Hopox55, 2019.05.10 00:50)

http://bit.ly/2YcGmDk http://tinyurl.com/yyrcpx6a http://bit.ly/2DTJM6a http://bit.ly/2YbCOBq http://bit.ly/2J429K1 http://bit.ly/2YePMhY http://bit.ly/2H2Nc7y http://tinyurl.com/y48oebe6 http://tinyurl.com/y6hbxchz http://bit.ly/2DOndQz http://bit.ly/2Y93UJt http://bit.ly/2YdaBKC http://bit.ly/2DOjJ0r http://bit.ly/2DSoOVy http://bit.ly/2Yb0ztd http://tinyurl.com/y5rgmjxo http://bit.ly/2DVhAzW http://bit.ly/2DVfNLc

Ohema80

(Onire94, 2019.05.09 13:04)

http://bit.ly/2YbD97a
http://bit.ly/2DVqj5d
http://bit.ly/2DPMSrR
http://bit.ly/2DTIQia
http://bit.ly/2DOniUn
http://bit.ly/2H2FUAJ
http://bit.ly/2DTIS9M
http://tinyurl.com/y3vwjg75
http://bit.ly/2PQ5ugl
http://bit.ly/2DX7u1I
http://bit.ly/2DVikFe
http://bit.ly/2DVp8Tl
http://bit.ly/2HgRGb1
http://tinyurl.com/y5z47744
http://bit.ly/2DU0bb0
http://bit.ly/2YcT3yc
http://bit.ly/2Yb1dXF
http://bit.ly/2Ye28qe
http://bit.ly/2YczING

Abexi84

(Imene78, 2019.05.09 12:03)

http://bit.ly/2DULrbR http://bit.ly/2DTJfBc http://bit.ly/2YczRkc http://bit.ly/2DVqvRZ http://bit.ly/2Y616N4 http://bit.ly/2H16Alo http://bit.ly/2H7v2lj http://bit.ly/2J56Q6i http://bit.ly/2Y5wCLg http://bit.ly/2H2Nc7y http://bit.ly/2DQDX9K http://bit.ly/2H9STkm

Anoji84

(Amare99, 2019.05.08 23:59)

http://bit.ly/2H6WQ9a http://tinyurl.com/y6kqvhtg http://bit.ly/2Yf6huh http://bit.ly/2DWy2Qx http://bit.ly/2DX70IW http://bit.ly/2Yf7m5j http://bit.ly/2DTJyvQ http://bit.ly/2DQE45a http://bit.ly/2DTZVsy http://bit.ly/2GXmQni http://bit.ly/2JaUw4L http://bit.ly/2H2tsRF http://bit.ly/2DQDW5G http://bit.ly/2Y7pcXG http://bit.ly/2J5SDWH http://bit.ly/2DSgOnq http://tinyurl.com/y3crd37g

Azibo55

(Guqud21, 2019.05.08 22:54)

http://tinyurl.com/y3r5edsn http://bit.ly/2H9R9Ym http://tinyurl.com/y2a3pjj3 http://bit.ly/2H5kMtB http://bit.ly/2DUM9Wz http://bit.ly/2DQDXGM http://bit.ly/2H9SuhQ http://bit.ly/2E5l4jJ http://tinyurl.com/yxa34zwe http://bit.ly/2Ye5Xff http://tinyurl.com/y67tplst http://tinyurl.com/y2nrfqwk http://bit.ly/2DUaY53 http://bit.ly/2DUVzBh http://bit.ly/2DVpdX9 http://tinyurl.com/y4odmjyu http://bit.ly/2H7tqbf http://bit.ly/2DUMf0n http://bit.ly/2YcSLHC http://bit.ly/2YcGfYq http://bit.ly/2H2xxVY http://bit.ly/2J5MvO6 http://bit.ly/2Y93enp http://tinyurl.com/y3tw947t http://bit.ly/2DSVuOx http://bit.ly/2H6XC64

j11504p d10812l k4208f

(dvollhtjmdyk, 2019.05.08 11:12)

http://bitly.com/mstiteli-hd


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »